null

Remont w Porcie Czerniakowskim. Archeolodzy rozpoczynają badania pochylni.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szyny na betonowych podstawach
Szyny na betonowych podstawach

Realizacja projektu „Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim” planowanego przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy, zostanie poprzedzona odsłonięciem i zadokumentowaniem historycznej pochylni.

Pochylnia jest ostatnim niezmodernizowanym fragmentem zachodniego brzegu Portu Czerniakowskiego. Przedwojenne zabudowania Warszawskiej Stoczni Rzecznej Maurycego Fajansa: warsztaty, stolarnia, magazyny, pomieszczenia służbowe itp. nie zachowały się do czasów współczesnych. Zachodnia część portu została zniszczona w związku z budową Trasy Łazienkowskiej i ul. Czerniakowskiej. Pod warstwą gruzu i ziemi przetrwała jedynie brukowana pochylnia z dwunastoma szynami na betonowych podstawach, służąca do wodowania i remontowania statków wiślanych.

 

Kwestią budzącą największe kontrowersje jest pogodzenie wartości użytkowych miejsca i przywrócenie sprawności technicznej pochylni przy jednoczesnym poszanowaniu wartości zabytkowych.

 

W dn. 27.08.2015 r. Zarząd Mienia m.st. Warszawy wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badań archeologicznych. W wyniku wspólnych ustaleń podjęto decyzję, iż pierwszy etap badań archeologicznych będzie miał charakter wyprzedzający. Działania inwestycyjne zostaną poprzedzone odsłonięciem historycznej nawierzchni pochylni w granicach planowanej inwestycji. Wykonane zostaną również sondaże archeologiczne mające na celu weryfikację północnej granicy występowania oryginalnego bruku. Odsłonięcie zabytkowej konstrukcji przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych umożliwi dokonanie oceny stanu zachowania substancji zabytkowej, co pozwoli zmodyfikować zakres i rodzaj prac modernizacyjnych w ramach projektu zamiennego.

 

W trakcie badań archeologicznych wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, pomiarowa, opisowa, ortofotograficzna i w miarę potrzeb rysunkowa.

Stan zachowania szyn i betonowych podstaw
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Bruk oraz schody na skarpie pochylni