null

Remont pałacyku Konopackiego na ukończeniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 Remont pałacyku Konopackiego na ukończeniu. Fot. BSKZ
Remont pałacyku Konopackiego na ukończeniu. Fot. BSKZ

 

Dom Ksawerego Konopackiego, zwany ze względu na dekoracyjność fasad pałacykiem, od 2005 r. wpisany jest do rejestru zabytków. Powstał około 1865 r. według projektu Aleksandra Jana Woyde w duchu włoskiego neorenesansu i był pierwszym murowanym budynkiem na Nowej Pradze. Przez lata pałacyk pełnił różne funkcje, mieściło się tam m.in. przedszkole i szkoła. Dawny wystrój wnętrz został zniszczony, do tej pory widoczny jest jedynie historyczny układ pomieszczeń.

Zgodnie z doktryną konserwatorką konieczne było utrzymanie obecnego układu dwutraktowego na poziomie parteru budynku, jako świadectwa pierwotnego rozplanowania przestrzennego obiektu. Kolejnym wymogiem było zachowanie sklepień piwnic bez zmiany ich wysokości i kształtu. Choć zabytek nie został rozbudowany, ani nie zmienił podziału pomieszczeń, zyskał dodatkową przestrzeń na wysokim poddaszu i w podziemnej sali widowiskowej powstałej pod dziedzińcem.

Nowa przestrzeń na poddaszu i pod dziedzińcem

Obecnie kończą się prace na fasadzie pałacyku – pomalowano elewację, wykonano elementy dekoracyjne w postaci obramień okiennych i gzymsów. Remontu wymagają jedynie balkony.

Wewnątrz obiektu również trwają zaawansowane prace. Pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Stołecznego Konserwatoria Zabytków wybierane są posadzki w pomieszczeniach oraz okładziny schodów. Zostaną odtworzone historyczne elementy klatek schodowych – tralki i pochwyty. Kolorystyka ścian także będzie konsultowana z konserwatorem. Po zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do porządkowania otoczenia zabytku, między innymi zrewitalizowany zostanie ogród.
Zmodernizowany pałacyk Konopackiego będzie praskim domem kultury. Znajdą się w nim m.in.: klub seniora, sale wystawowe i taneczne oraz pracownie: kulinarna, mody i szycia. 

Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec września 2020 r.                           

 

Pałacyk w kolorze jasnożółtym i białym podczas remontu
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Balkonik na jasnej elewacji
Zardzewiały balkon, widziany od dołu
Sklepienie w kształcie studni
Jasny budynek podczas remontu, widoczne stare deski