null

Refundacje za prace w 2021 roku - rozdysponowane

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Właściciele zabytków, którzy z własnych środków przeprowadzili remonty w 2021 roku, mogli starać się o ich częściowy zwrot. Pod koniec sierpnia radni miejscy przyznali 21 refundacji.

Ozdobne balkony na wyremontowanej elewacji czyściwo z okładziną ceramiczną.
Mokotowska 7 po remoncie.

W tegorocznym naborze refundacyjnym do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęło 48 wniosków. Komisja dotacyjna rekomendowała 21 zadań. Radni przychylili się do tej decyzji i uchwałą podjętą podczas sesji 25 sierpnia 2022 roku, przyznali refundacje za wykonane w roku ubiegłym prace przy:
- 10 obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na łączną kwotę 608 900 zł,
- oraz 11 obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na łączną kwotę 615 400 zł. 

Przyznane środki pokrywają maksymalnie do 50 proc. kosztów remontu. Kwota jednej refundacji nie przekracza 105 tys. zł. 

Wsparcie finansowe dotyczy remontów przeprowadzonych w budynkach mieszkalnych oraz obiektach sakralnych. Właściciele zabytków otrzymali częściowy zwrot kosztów poniesionych głównie na remonty elewacji i dachów oraz izolacji przeciwwilgociowej fundamentów.
Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu dotacji w wysokości 200 tys. zł na kolejny etap remontu budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 4. Prace będą prowadzone na części elewacji zachodniej. Elewacja szczytowa tego budynku została już wyremontowana z wcześniejszej tegorocznej dotacji (109 tys. zł).
Na zdjęciach prezentujemy efekty niektórych remontów – nowe elewacje domów przy ulicach: Akademickiej 3, Dobrej 89, Karmelickiej 3a, Mokotowskiej 7, Wilczej 65 oraz klatkę schodową kamienicy przy ul. Polnej 44 oraz drzwi w przejeździe bramnym kamienicy przy ul. Barskiej 5.

Finansowe wsparcie miasta

W 2022 roku Rada Miasta przyznała wsparcie finansowe na prace przy zabytkach w łącznej kwocie 9 559 770 zł. Suma ta wyczerpuje w 99,77 % środki budżetowe m.st. Warszawy przeznaczone na dotacje na prace przy zabytkach. 
Pełna lista przyznanych w 2022 roku dotacji i refundacji znajduje się w tabeli załączonej pod artykułem.

Wyremontowana elewacja podwórzowa z przejazdem bramnym.
Zobacz galerię (7 zdjęć />)
Ozdobna klatka schodowa ze sztukateriami i drewnianymi drzwiami.
Ozdobne balkony na wyremontowanej elewacji czyściwo z okładziną ceramiczną.
Kilkupiętrowy dom po remoncie elewacji.
Dom po remoncie elewacji.
Drewniane drzwi z przeszkleniem.
Elewacja czteropiętrowego budynku w półokrągłą bramą.

Załączniki: