null

Radni przyznali refundacje za prace przy zabytkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kolejne środki z budżetu m.st. Warszawy na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zostały rozdysponowane. Refundacje za wykonane już prace remontowe otrzymało 21 obiektów.

Cztery przykłady zabytków wyremontowanych dzięki refundacjom.

Na zdjęciu cztery przykłady wyremontowanych zabytków. Częśc kosztów prac zrefundowało m.st. Warszawa.

W tegorocznym naborze refundacyjnym do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków wpłynęły 73 wnioski o udzielenie refundacji. Komisja rekomendowała przyznanie zwrotu części poniesionych kosztów na remonty 11 obiektów z rejestru zabytków i 10 z GEZ. zabytków.

Refundacje przyznano pracom wykonanym w roku ubiegłym przy: 
- 10 obiektach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę ok. 517 tys. zł,
- 9 obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na łączną kwotę ok. 417 tys. zł. 

Dwa kolejne zadania zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie uchwały.

Udzielone wsparcie finansowe dotyczy remontów przeprowadzonych w budynkach mieszkalnych, sakralnych oraz pomników nagrobnych. Właściciele zabytków otrzymają dofinansowanie do zakończonych już remontów elewacji i dachów oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych fundamentów.

Jedna wyjątkowa refundacja

Pieniądze przyznane przez radnych na sesji 26 sierpnia 2021 roku pokrywają maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na refundację jednego zdania nie przekracza 70 tys. zł. Jedynym wyjątkiem jest refundacja wykonanego remontu elewacji budynku frontowego Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15. Członkowie komisji przyznali temu zadaniu najwyższą liczbę punktów i rekomendowali, aby wyróżnić ten wniosek wyższą kwotą wynoszącą 80 tys. zł. Radni przyjęli ten projekt. 

Warszawa od kilku lat wspiera remonty w Kolonii Wawelberga. Dzięki miejskim dotacjom i zaangażowaniu wspólnoty budynkom tego robotniczego osiedla w końca XIX wieku stopniowo przywracana jest dawna uroda i dobra kondycja. 

Dwie dodatkowe dotacje

Pieniądze z budżetu miasta, przyznane uchwałą z 26 sierpnia, wesprą ponadto dwa kolejne remonty, które zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. Będzie to naprawa dachu synagogi Nożyków przy ul. Twardej 6 oraz remont elewacji budynku przy ul. Bałuckiego 4.

W 2021 roku Rada Miasta przyznała wsparcie finansowe na prace przy zabytkach w wysokości 7 869 772‬ zł. Suma ta wyczerpuje 98,20 % środków budżetowych m.st. Warszawy przeznaczonych w tym roku na dotowanie remontów obiektów zabytkowych.  

Pełna lista przyznanych w tym roku dotacji i refundacji znajduje się pod artykułem. Tabela zabytków wpisanych w rejestr zabytków – 32 pozycje, w tym 10 refundacji. Tabela zabytków ujętych w GEZ – 32 pozycje, w tym 9 refundacji.
 

Załączniki: