null

Refundacje remontów przeprowadzonych w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty warszawskich zabytków. Dofinansowaniem objęto 25 nowych zadań, z czego zdecydowaną większość stanowią refundacje prac przeprowadzonych w 2022 roku. Cztery dotacje dotyczą prac prowadzonych w bieżącym roku, które udało się dofinansować dzięki zwolnieniu się środków zarezerwowanych wcześniej na inne cele.

Rzeźby siłaczy podpierają balkon.
Kamienica "Pod Gigantami" w Al. Ujazdowskich 24.

Na sesji 31 sierpnia 2023 r. radni wsparli refundacjami dziewięć zadań związanych z remontem obiektów wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 830 300 zł oraz 12 zadań związanych z remontem zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków na kwotę 1 324 400 zł. 

Kamienica „Pod Gigantami”

Wśród prac objętych refundacją znalazł się między innymi budynek przy Al. Ujazdowskich 24, wzniesiony w latach 1905-1907 z bardzo bogatym wystrojem elewacji. Znany jest jako  kamienica „Pod Gigantami”. Zeszłoroczny remont przeprowadzony przez właściciela objął czyszczenie gigantów, czyli wapiennych rzeźb siłaczy w portalu, piaskowcowego balkonu nad bramą, dekoracji architektonicznej ścian i parapetów prześwitu bramowego oraz renowację stolarki okiennej. 

Po oczyszczeniu rzeźb, usunięto z nich glony i porosty, uzupełniono ubytki poprzez flekowanie i kitowanie, a także wykonanie artystycznych uzupełnień materiału dekoracji. Odtworzono także brakujące kamienne elementy cokołów i parapetów. Całość wzmocniono i zabezpieczono przeciw wilgoci. W przejeździe bramnym wykonano zabiegi biobójcze, uzupełniono ubytki tynku, położono nową warstwę tynkarską, pomalowano ściany, uzupełniono brakującą sztukaterię oraz elementy drewniane i przeszklenia w przepierzeniach. Dodatkowo wykonano renowację zabytkowych metalowych lamp oraz naprawę części okien w podwórzu. 

Pełną listę zadań objętych refundacją prezentujemy poniżej.

Refundacje remontów zabytków wpisanych do rejestru


1.Remont elewacji i tympanonu kaplicy Matki Bożej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej zachodniej nawy bocznej i kaplicy Matki Bożej. I etap remontu konserwatorskiego ceglanych wątków dolnej kondygnacji kościoła p.w. Świętego Ducha przy ul. Długiej 3 – refundacja - 44 300 zł.
2. Prace konserwatorskie kopuł wraz ze złoceniami krzyży cerkwi prawosławnej p.w. św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52  - refundacja - 205 000 zł.
3. Prace konserwatorskie i restauratorskie elementów wystroju kamienicy przy Al. Ujazdowskich 24: wapiennych rzeźb gigantów na elewacji, piaskowcowego balkonu nad bramą, dekoracji architektonicznej ścian i parapetów prześwitu bramowego oraz renowacja stolarki okiennej  - refundacja - 178 000 zł.
4. Remont fragmentu elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym ściany (lewy górny róg zniszczony w trakcie działań wojennych) kamienicy przy ul. Szpitalnej 4  - refundacja - 77 000 zł.
5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu budynku od strony dziedzińca i wzmocnienie konstrukcji żelbetowej przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Królewskiej 2 – refundacja - 205 000 zł.
6. Wykonanie projektu architektonicznego remontu elewacji i klatki schodowej oraz wykonanie dokumentacji badań konserwatorskich budynku przy ul. Francuskiej 38 -  refundacja 6 100 zł.
7. Remont fragmentów elewacji podwórzowych kamienicy przy Al. Ujazdowskich 16  - refundacja - 38 500 zł.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drewnianego budynku przy ul. Trawiastej 16  - refundacja - 16 400 zł.
9. Odtworzenie poszycia dachu i naprawa kominów w budynku przy ul. Mickiewicza 34/36  - refundacja - 60 000 zł.

Refundacje remontów zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków

1.    Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji i dachu budynku przy ul. Myśliwieckiej 10 – refundacja - 14 700 zł.
2.    Remont elewacji podwórzowej i elewacji frontowej budynku przy ul. Wilczej 54 A – refundacja - 172 000 zł.
3.    Remont połowy dachu budynku przy ul. Smulikowskiego 7 – refundacja - 55 600 zł.
4.    Remont loggii i balkonów w budynku przy ul. Marszałkowskiej 60 – refundacja - 47 500 zł.
5.    Remont elewacji budynku przy ul. Tamka 37 od strony ul. Tamka, od strony ul. Zaułek ku Szarytkom i od strony patio oraz remont izolacji ściany piwnicznej budynku przy ul. Tamka 37 – refundacja - 205 000 zł.
6.    Remont elewacji budynku przy ul. Gomółki 16 – refundacja - 9 400 zł.
7.    Remont dachu budynku przy ul. Gomółki 16 – refundacja - 6 100 zł.
8.    Remont elewacji E3 i E4 budynku przy ul. Rokosowskiej 1 (etap I) – refundacja - 187 000 zł.
9.    Remont dachu i attyk (bez wtórnych nadbudówek) w budynku przy ul. Waryńskiego 9 – refundacja - 205 000 zł.
10.    Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – pełna inwentaryzacja dawnych Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM przy ul. Czerniakowskiej 89/93 – refundacja - 101 100 zł.
11.    Remont elewacji oraz balkonów  kamienicy przy ul. Narbutta 15a – refundacja - 116 000 zł.
12.    Remont elewacji budynku przy ul. Elektoralnej 14B – refundacja - 205 000 zł.

Czteropiętrowa kamienica.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Czteropiętrowa kamienica prze remontem.
Rzeźby dwóch siłaczy podpierają balkon.
Tympanon kościoła z płaskorzeźbami aniołów przed i po remoncie.
Dwa krzyże - przed i po remoncie pozłocony.