null

Refundacje 2022. Jak wypełnić wniosek elektroniczny?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1 kwietnia rusza nabór wniosków o refundację na prace przy zabytkach, które były wykonane w 2021 r. W tym naborze po raz pierwszy będzie można złożyć wniosek o refundację elektronicznie, za pośrednictwem portalu Moja Warszawa. Przyjmowane będą także wnioski składane tradycyjnie, w wersji papierowej.

Przy składaniu wniosku przez internet nie będzie konieczna wizyta w urzędzie oraz kopiowanie i poświadczanie za zgodność z oryginałem wielu stron dokumentacji. W łatwy i wygodny sposób złożysz wniosek o refundację wraz ze wszystkim wymaganymi załącznikami bez wychodzenia z domu. Dodatkowo system poprowadzi Cię przez kolejne strony wniosku, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że nic nie umknęło Twojej uwadze. 
Aby złożyć wniosek musisz posiadać konto na portalu Moja Warszawa.


Do utworzenia konta będzie Ci potrzebny profil zaufany (możesz go założyć przez internet lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej – szczegółowe informacje.  

Po zalogowaniu się, wybierz z katalogu usług „Dotacja w formie refundacji na prace przy zabytkach” (znajdziesz go w kategorii „Architektura, plany i zabytki”).

Zrzut formularza internetowego

 

Możesz też skorzystać z bezpośredniego linku.

Wypełnianie e-formularza krok po kroku

Formularz zbudowany jest z 6 zakładek: 
„Dane podstawowe”, „Dane wnioskodawcy”, „Dane o zabytku”, „Szczegółowy opis zadania”, „Oświadczenia”, „Załączniki”.
Możesz przechodzić przez kolejne zakładki naciskając przycisk DALEJ lub wybierając dowolną zakładkę w górnej części ekranu. W każdej chwili możesz również kliknąć przycisk ‘Podgląd wniosku’. Wyświetli Ci się wtedy PDF z wypełnionymi przez Ciebie polami. W takiej formie Twój wniosek wpłynie do urzędu.

Zakładka „Dane podstawowe”

Krok 1. – możesz tutaj wybrać spośród trzech typów korespondencji:

  • składam wniosek – wybierz tę opcję, jeśli chcesz złożyć wniosek o refundację,
  • składam korektę wniosku – wybierz, jeśli chcesz dokonać zmian w wysłanym już wniosku,
  • uzupełniam brakujące załączniki – wybierz, jeśli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty. 

Uwaga! Składając korektę wniosku lub uzupełnienia koniecznie podaj numer, pod którym wniosek został zarejestrowany w systemie.

Krok 2. - wybierz rodzaj wnioskodawcy

  • składam wniosek we własnym imieniu – wybierasz tę opcję, jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem bądź posiadaczem zabytku. Dotyczy to osób fizycznych. 
  • składam wniosek jako pełnomocnik osoby fizycznej – składając wniosek jako pełnomocnik, logujesz się do systemu przez swój Profil Zaufany. Jednak w danych wnioskodawcy wypełniasz informacje o osobie, która jest właścicielem/posiadaczem zabytku. 

Pamiętaj, że potrzebujesz odpowiedniego pełnomocnictwa od tej osoby. System poprosi Cię o załączenie skanu takiego dokumentu już na samym początku i nie zezwoli na złożenie wniosku bez tego dokumentu!

  • składam wniosek jako osoba upoważniona do reprezentacji jednostki organizacyjnej - wybierasz tę opcję, jeśli równocześnie spełniasz dwa warunki:

1)    składasz wniosek w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, organizacji społecznej, parafii, firmy bądź innej jednostki organizacyjnej oraz
2)    jesteś jedną z osób umocowanych do reprezentacji wnioskodawcy, np. członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej wskazany w uchwale o powołaniu zarządu lub prezes stowarzyszenia, którego imię i nazwisko znajdują się w KRS organizacji. 

Pamiętaj, że jeśli występujesz jako jedna z kilku osób umocowanych do reprezentacji swojej organizacji, dołącz skan oświadczenia podpisanego przez wszystkie uprawnione osoby. Treść upoważnienia powinna brzmieć: „wyrażam zgodę na złożenie wniosku o udzielenie dotacji na [nazwa zadania] w imieniu [nazwa wnioskodawcy]”.

  • składam wniosek jako pełnomocnik jednostki organizacyjnej - wybierasz tę opcję, jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, organizacji społecznej, parafii, firmy bądź innej jednostki organizacyjnej. 

Musisz posiadać pełnomocnictwo udzielone przez osoby reprezentujące wnioskodawcę. System poprosi Cię o jego dodanie już na początku i nie pozwoli wysłać wniosku bez tego pliku.

Strona formularza internetowego.

Zakładki „Dane wnioskodawcy”, „Dane o zabytku”, „Szczegółowy opis zadania”, „Oświadczenia”


Te zakładki są dokładnym odzwierciedleniem papierowego wniosku. Jeśli kiedykolwiek miałeś z nim do czynienia, nic nie powinno Cię zaskoczyć.

Uwaga! Zwróć uwagę na poprawność wpisywanych informacji i pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Bez nich nie wyślesz wniosku! 
Dobrym pomysłem jest korzystanie z przycisku „zapisz” po każdej wypełnionej przez siebie sekcji. Dzięki temu, w przypadku awarii systemu, nie stracisz wszystkich danych. Do zapisanego wniosku masz dostęp w każdej chwili przez Panel Użytkownika.

Zakładka „Załączniki”

W tej zakładce będziesz mógł wczytać wszystkie wymagane załączniki. Pamiętaj, że mają wpływ na ocenę Twojego wniosku, więc nie pomiń żadnego z nich.
Dopuszczalne formaty i rozmiary plików znajdziesz pod każdą z kategorii. W większości przypadków są to pliki pdf, jpg, zip i rar.
 
W przypadku wniosku składanego elektronicznie, nie musisz już potwierdzać za zgodność z oryginałem każdego załącznika osobno. Wystarczy, że oświadczysz na końcu, że wszystko co przesyłasz jest zgodne z oryginalnymi dokumentami.
Po wypełnieniu formularza, podpisz wniosek za pośrednictwem swojego profilu zaufanego i wyślij. 

Strona formularza internetowego.

W każdej chwili możesz wrócić do wysłanego wniosku przez panel użytkownika. 

Strona formularza internetowego.

Wnioski o refundację na prace przy zabytkach, które były wykonane w 2021 roku, przyjmujemy od 1 kwietnia do 2 maja 2022 roku.
Link do formularza znajduje się na naszej stronie głównej (baner).