null

Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziedzictwo, zgodnie z wypracowanymi ponad sto lat temu zasadami, to dobro, które otrzymujemy w depozyt od naszych ojców i dziadów. Naszym obowiązkiem jest przekazanie go w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo jest wspólnym dobrem, i tak jak obowiązkiem nas wszystkich jest codzienna dbałość o nie– bez względu na stan zasobności, przynależność narodową czy wyznaniową, ograniczenia zdrowotne czy wiekowe – naszym zadaniem jest również dbałość o eliminowanie wykluczeń w dostępie do niego. Stąd czasem trudne wybory pomiędzy wartościami kulturowymi i społecznymi.

Ewa Nekanda-Trepka

Załączniki: