null

Przedwojenny bruk ul. Złotej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kamienny bruk na ul. Złotej.
Kamienny bruk na ul. Złotej.

Ulica Złota jest jedną ze starszych ulic stolicy – wytyczono ją pod koniec XVIII wieku. Przed II wojną światową prowadziła nieprzerwanie od zbiegu ulic Jasnej, Zgody i Przeskok, do skrzyżowania z ulicami Żelazną i Twardą. Stały przy niej kamienice z luksusowymi sklepami, ale także kilka fabryk.

Po wojnie, w związku z budową Pałacu Kultury i Nauki, ciągłość ulicy została przerwana i dzisiaj składa się ona z dwóch niepołączonych ze sobą odcinków. Zachodnia część ulicy została dodatkowo przecięta arterią planowaną jeszcze przed wojną, a wybudowaną w latach 1955-59. Od 1990 r. nosi ona nazwę alei Jana Pawła II.

 

Podczas trwającego remontu al. Jana Pawła II, prowadzonego przez Zarząd Dróg Miejskich, na jej styku z ul. Złotą, została odsłonięta bazaltowa, przedwojenna kostka, stanowiąca dawną nawierzchnię ulicy. Znajdowała się pod asfaltem położonym po wojnie na jezdni.

 

Kostka została zdemontowana i zabezpieczona na terenie budowy. W związku z brakiem możliwości wykorzystania całego odnalezionego materiału w miejscu odkrycia, miasto podejmie próbę skorygowania przyjętego projektu przebudowy al. Jana Pawła II i użycia części kostki jako świadka historii. W zależności od ilości odsłoniętej kostki i jej stanu technicznego, możliwe będzie jej ewentualne wykorzystanie do odtworzenia czy uzupełnienia nawierzchni brukowej innych ulic czy placów w Warszawie.

 

Brukowane ulice pod ochroną

 

Od 2017 r. ponad 60 warszawskich ulic wykładanych „kocimi łbami” lub kostką bazaltową jest chroniona przez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków. Tam, gdzie zachowanie bruku na całej długości ulicy jest niemożliwe, konserwator zaleca inne rozwiązania – podobnie jak w przypadku kostki z ul. Złotej.

Fragment nawierzchni
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Na pierwszym planie widoczna jeszcze nieoczyszczona nawierzchnia, widok w kierunku ul. Złotej
Odsłonięta po zdjęciu asfaltu historyczna nawierzchnia ul. Złotej
Widoczna historyczna nawierzchnia ul.Złotej i fragment przecinającej ulicę al. Jana Pawła II
Widok al. Jana Pawła II w kierunku północnym, z widoczną kostką u wlotu w aleję ul. Złotej
Wlot ul. Złotej w al. Jana Pawła II - widoczny odkryty fragment bruku