null

Pracownia Architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pracownia Architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej. Fot. BSKZ
Na zdjęciu Pracownia Architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej. Fot. BSKZ


P
rzed laty miejsce to stanowiło przestrzeń dla pracy twórczej dwójki architektów - Krystyny Gutkowskiej oraz Krzysztofa Żurkowskiego. Projektantów, których wieloletnia działalność na trwale wpisała się w krajobraz stolicy.

Pracownia mieści się na strychu kamienicy, a jej 50 m2 wraz z antresolą jest dobrze doświetlone oknami połaciowymi. Obecnie prowadzona jest przez Pracownię Architektoniczną ART-PRO, która kontynuuje podjęte w latach 90. XX w. prace koncepcyjne i projektowe. Realizowane plany dotyczą obiektów użyteczności publicznej, budynków przeznaczonych na działalność służby zdrowia, placówek muzealnych oraz osób fizycznych.

Zachowana i pieczołowicie przechowywana na terenie pracowni dokumentacja projektowa, posiada cenne walory historyczno-edukacyjne.  Stanowi bogatą spuściznę, jaką pozostawili po sobie architekci – założyciele pracowni. Archiwalia służą adeptom sztuki projektowej jako przykład ciekawych rozwiązań koncepcyjnych, stosowanych w budynkach użyteczności publicznej.

Bogactwo zgromadzonego materiału archiwalnego, jak również kontynuacja podjętych przed niemal 30 laty działań i założeń postawionych na początku istnienia pracowni, przeważyły o decyzji wpisania tego miejsca na listę Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.

Staromiejska pracownia jest nie tylko miejscem pracy architektów, ale także swoistym archiwum przechowującym dokumentację projektów stworzonych przez jej założycieli.

Kontakt: pracownie.historyczne@um.warszawa.pl

Fragment pomieszczenia na poddaszu, dużo boazerii
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Drewniana, pusta sztaluga
Pomieszczenie na poddaszu, widoczna sztaluga
Fragment pomieszczenia, widoczne schody, szafy, zawieszone projekty architektoniczne
Skoroszyty na półkach
Stary projekt architektoniczny