null

Prace zabezpieczające stajni folwarku Moczydło

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stajnię pobudowano dla koni hrabiego Ludwika Krasińskiego w 1879 roku. W budynku zachowały się mury obwodowe, szczyty, dekoracje w formie pilastrów i prostych kapiteli z kształtek oraz ceglane sklepienie oparte na filarach. Stajnia nie ma więźby dachowej ani zadaszenia.

Ceglane półokrągłe sklepienia podparte stelażami.

 

 

Stołeczny Konserwator Zabytków współpracując z dzielnicą Ursynów w 2020 roku zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją zabezpieczenia zabytku. Badania wykazały, że stan fundamentów jest zadowalający. Jednakże ściany i słupy podtrzymujące sklepienie oraz nadproża są w stanie złym, a część w stanie awaryjnym. Na podstawie ekspertyzy urząd dzielnicy w 2021 roku zlecił wykonanie projektu budowalnego. Po uzyskaniu pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz otrzymaniu pozwolenia na budowę, w październiku tego roku rozpoczęły się prace zabezpieczające zabytkową stajnię.  

Zakres prac zabezpieczających

Zgodnie z projektem stajnia w dawnym folwarku Moczydło ma być zadaszona, sklepienie podstemplowane, ścianki powyżej sklepienia przemurowane, a filary wzmocnione. Do tej pory wykonano prace przygotowawcze polegające na podstemplowaniu sklepień, usunięciu roślinności porastającej stajnię, wykonano również częściowe przemurowanie ścianek kolankowych. 

Folwark Moczydło od 1723 r. należał do dóbr wilanowskich. Stajnie pobudowano w latach 70. XIX wieku. W okresie międzywojennym część folwarku stała się zapleczem nowego toru wyścigów konnych na Służewcu. Świetność Moczydła jako ośrodka jeździectwa minęła wraz z zakończeniem II wojny światowej. Po upaństwowieniu obiekt podpadał w ruinę. 

Ceglane półokrągłe sklepienia podparte stelażami.
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Ceglany szczyt budynku.
Usuwanie roślinności ze sklepienia budynku.
Robotnicy usuwają rośliny ze sklepienia budynku.
Usuwanie roślin ze sklepienia budynku.
Podstemplowane sklepienie stajni.
Ruiny ceglanej stajni.
Ruiny ceglanej stajni.