null

Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Historyczna Pracownia rodziny Jarnuszkiewiczów

Historyczna Pracownia rodziny Jarnuszkiewiczów

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020. Nazwa zadania konkursowego to "Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych."

 

 

Głównym celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o historycznych warszawskich pracowniach artystycznych, w tym Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych oraz innych miejscach pracy twórców działających na terenie m. st. Warszawy, rozpoznanie, propagowanie oraz ożywienie historycznych miejsc pracy twórczej, a także ochrona i opieka nad tymi miejscami.

 

Środki przeznaczone na realizację zadania: 130 000 zł.

 

Niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższym linku:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/popularyzacja-warszawskich-pracowni-artystycznych-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadz

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!