null

Popularyzacja pracowni artystycznych – wyniki konkursu

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Historyczne pracownie artystyczne to wielka wartość warszawskiego dziedzictwa kulturowego. Niektóre z nich są już udostępniane do zwiedzania. Część potrzebuje wsparcia w popularyzacji zbiorów. Temu właśnie służy konkurs m.st. Warszawy pn.: „Wzmocnienie potencjału warszawskich pracowni artystycznych”. Pula środków przeznaczona na ten cel to 180 000 zł. Poniżej prezentujemy zwycięzców konkursu.

Kobiety grają na instrumentach smyczkowych.
Dialogi. Koncert w pracowni G. Hase.

1.    Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna Rajmunda Ziemskiego. Fundacja Rajmunda Ziemskiego, Ziemski Art

Działania obejmują: uporządkowanie, inwentaryzację, digitalizację, ale przede wszystkim zabezpieczenie zawartości pracowni, narażonej dziś na zniszczenie. Najpilniejszym zadaniem jest ocalenie kilku tysięcy rysunków, gwaszy, notatek, archiwalnych dokumentów i zdjęć, które przechowywane są w nieodpowiednich warunkach.  

Organizatorzy zorganizują cykl spotkań poświęconych R. Ziemskiemu i jego twórczości, dostępnych także dla osób niesłyszących lub słabosłyszących. Planowane są nagrania wywiadów video z przyjaciółmi Ziemskiego, a także współpracownikami, kuratorami, historykami sztuki, artystami, którzy poruszali się w jego kręgu. 

2.    Popularyzacja i inwentaryzacja w historycznej pracowni Jagody Przybylak. Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja oraz zabezpieczenie blisko 130 obiektów z fotograficznej Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej (WHAP) Jagody Przybylak. Planowana jest popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości artystki oraz jej pracowni. Będą temu służyć wykłady dla pracowników instytucji kultury.

Pracownia Jagody Przybylak przy ul. Piwnej  jest jedną z zaledwie trzech pracowni fotograficznych o statusie WHPA. Organizatorzy planują wykonanie zdjęć i zebranie informacji dających jak najpełniejszy i najbardziej szczegółowy obraz twórczości artystki.


3.    Dialogi - muzyczne spotkania w historycznych pracowniach artystycznych - trzecia edycja. Warszawskie Towarzystwo Sceniczne

Zadanie będzie kontynuacją projektu zrealizowanego w 2022 i 2023 roku. Planowany jest cykl spotkań w wybranych warszawskich  historycznych pracowniach artystycznych. Każde ze spotkań będzie składało się z koncertu i oprowadzania kuratorskiego po pracowni - gospodarzami będą obecni opiekunowie pracowni lub artyści w nich działający. 

Wystąpią najwybitniejsi muzycy działający na polskiej scenie muzyki klasycznej, jazzowej i improwizowanej, którzy każdorazowo wykonają specjalnie opracowany program, korespondujący z twórczością wybranego artysty i z miejscem oraz duchem pracowni. 

  
4.    Festiwal „Chmielewscy i rzeźba nowoczesna”. Fundacja Art & Modern

Celem projektu jest upowszechnienie historii praskiej pracowni rzeźbiarskiej Jana Bohdana Chmielewskiego i jego żony Leokadii, twórczyni mozaik. Zostanie zorganizowany festiwal „Chmielewscy i rzeźba nowoczesna”. Wydarzenie będzie cykliczne, organizowane corocznie we wrześniu, w miesiącu urodzin Jana Bohdana Chmielewskiego. 


5.    Jarnuszkiewiczowie na Nowym Mieście - od inwentaryzacji do promocji - II etap projektu. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki

Celem zadania będzie inwentaryzacja 85 grup obiektów z Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej Jarnuszkiewiczów na Nowym Mieście. Działanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2023 roku w ramach dotacji „Wzmocnienie potencjału warszawskich pracowni artystycznych”. Obejmuje kolejny etap prac porządkowych, inwentaryzacyjnych i konserwacji ogromnego zbioru plakiet gipsowych, zgromadzonych w pracowni. Planowane są także wykłady.

6.   Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: pracowni Jarnuszkiewiczów oraz pracowni Z. Maleszewskiego - w 100. rocznicę urodzin Z. Maleszewskiego. Fundacja Promuzeum 

Projekt zakłada kontynuację porządkowania, dokumentowania i utrwalenia zbiorów dwóch historycznych pracowni artystycznych. Planowane jest zaprezentowanie zbiorów szerokiej publiczności oraz realizacja i promocja wydarzeń z tym związanych.
W pracowni Jarnuszkiewiczów zostaną zrealizowane dwie wystawy oraz pięć wizyt studyjnych.
W pracowni Z. Maleszewskiego odbędzie się panel ekspercki, wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin artysty. Renowacji zostaną poddane krzesła z zabytkowego kompletu mebli będących na wyposażeniu pracowni.

Drewniana rzeźba.
Zobacz galerię (4 zdjęć />)
Dużo różnych narzędzi na warsztacie.
Kobiety grają na instrumentach smyczkowych.
Zdjęcia siatki.