null

Czym są Pomniki i Upamiętnienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Co to jest pomnik?

Pomnik jest to monument, dzieło rzeźbiarskie, architektoniczno-rzeźbiarskie lub instalacja artystyczna, wzniesione ku czci osoby lub dla upamiętnienia wydarzenia. Aby dane upamiętnienie mogło być traktowane jako pomnik, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy o wzniesieniu pomnika (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U.2001.142.1591 -j.t.). Rada miasta może taką uchwałę podejmować w odniesieniu do nieruchomości miejskich lub zarządzanych przez miasto nieruchomości Skarbu Państwa. W tym znaczeniu pomnikiem nie jest rzeźba psa lub kota, nie są także upamiętnienia zlokalizowane na terenach prywatnych. Statusu pomników nie mają także upamiętnienia na cmentarzach. Zgodnie z prawem budowlanym pomnik jest budowlą - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Co to jest upamiętnienie?

Upamiętnienie to niewielki obiekt upamiętniający osoby lub wydarzenia w postaci np. tablicy, głazu itp. Dla wzniesienia upamiętnienia nie jest wymagane podjecie uchwały Rady m.st. Warszawy. Zgodnie z prawem budowlanym upamiętnienia zaliczają się do obiektów małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, takie jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, a także posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej.

 

Załączniki: