null

Plac Pięciu Rogów już gotowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawiacy mogą już korzystać z pl. Pięciu Rogów. W środku miasta otrzymali przestrzeń o uspokojonym ruchu kołowym, wygodnych traktach dla pieszych i przyjemnym miejscu do odpoczynku czy spotkań w cieniu zasadzonych tam 22 drzew.

Plac z drzewami.
Plac Pięciu Rogów.

- Plac Pięciu Rogów oddajemy warszawiankom i warszawiakom do użytku – powiedział na uroczystość otwarcia placu Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Jeszcze kilka miesięcy temu nie zmieścilibyśmy się tu wszyscy na wąskim chodniku. Cieszę się, że to miejsce tak estetycznie wygląda, że wprowadziliśmy tu tyle zieleni ile mogliśmy. To początek zmian w tym rejonie. Do końca przyszłego roku zmienimy i zazielenimy ul. Chmielną. 
- Historycznie było to miejsce gdzie warszawiacy lubili się spotykać i zależało nam, aby można było spędzać tu czas, odpocząć na ławce w cieniu tych drzew – dodał prezydent.]

Rejon inwestycji znajduje się pod ochroną konserwatorską. Założenia przebudowy były więc uzgadniane z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Budowa miała też bieżący nadzór archeologiczny, a drogowcy byli w stałym kontakcie z konserwatorem.

Dotacje na zabytki wokół placu

Obecny wyraz architektoniczny tej części ulicy Chmielnej jest wypadkową połączenia reliktów historycznej zabudowy z domami powstałymi po wojnie. Pięć z nich zostało wyremontowanych lub niedługo przejdzie renowacje dzięki dotacjom z budżetu m.st. Warszawy.

Największym beneficjentem miejskich dotacji na remonty zabytkowych kamienic jest Dom Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 (z 1914 r.). Do tej pory dzięki samorządowym funduszom wyremontowano: fasadę (zmiana koloru z musztardowego na oryginalny, szary), okna, świetliki i ponad 100-letni niezniszczony podczas wojny witraż.

Kamienica przy ul. Chmielnej 20 (z 1890 r.) – dzięki dotacji wyremontowano elewacje podwórzowe, w tym roku będą odtworzone trzy balkony. 
Kamienica przy ul. Brackiej 20 (z 1848 r.) – wspólnota w tym roku otrzymała dotację i przeprowadzi remont elewacji frontowej.

Trochę dalej od placu, przy ul. Szpitalnej 5 na kamienicy z 1880 r., także dzięki dotacji miasta, wspólnota odtworzyła wystrój elewacji frontowych (dekoracje zostały skute po wojnie), a w Domu Wedla (z 1893 r.) przy ul. Szpitalnej 8 przeprowadzono remont konserwatorki ocalałej elewacji. 

Historia miejsca

Obecny pl. Pięciu Rogów leży w ciekawej części Warszawy. Przecinają się tam dwie stare warszawskie ulice – Chmielna (nazwa nadana w 1770 r. od historycznych upraw chmielu w tym miejscu) oraz Szpitalna (nazwa od 1770 roku od szpitala Dzieciatka Jezus założonego nieopodal (dziś pl. Powstańców Warszawy) w XVIII wieku.

Około połowy XIX wieku tereny wzdłuż ul. Chmielnej były już rozparcelowane. Działki tej samej szerokości i głębokości powstawały po obu stronach ulicy Chmielnej, która przecięta skośnie ulicami Bracką, Szpitalną i Zgoda, utworzyła nieregularny plac (piąta ulica – Krucza, dołączyła stosunkowo niedawno, bo przejazd przebito tam dopiero po wojnie). W drugiej połowie XIX wieku na parcelach stopniowo powstawały typowe kamienice czynszowe z oficynami i prostokątnymi wewnętrznymi podwórkami. 

W II Rzeczypospolitej jedna z tych ulic – Bracka - była ruchliwą, handlową ulicą. Z biegiem czasu w tym rejonie budowano reprezentacyjne budynki takie jak np. Dom Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25. Do wybuchu II wojny światowej był jedynym takim centrum handlowym w Warszawie i największym tego typu obiektem w Polsce. 

W wyniku zniszczeń podczas II wojny światowej ze zwartej zabudowy tego odcinka ulicy Chmielnej zostało jedynie siedem kamienic. Zburzona została między innymi narożna kamienica przy ul. Szpitalnej 1/Zgoda 2. Dom nie został odbudowany. Przy okazji budowy placu Pięciu Rogów w jej fundamentach przeprowadzono badania archeologiczne. Znaleziono m.in. szablę z 1939 r.

Zobacz galerię (9 zdjęć)