null

Plac Hallera 6 - lokal po dawnych Delikatesach

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Mozaika ścienna
Mozaika ścienna

Plac Hallera współtworzy układ urbanistyczny Osiedla Praga II, zrealizowanego w latach 1952-1956, wpisanego do rejestru zabytków i ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

Dzięki prowadzonym przez m.st. Warszawa od września 2018 r. pracom remontowym w lokalu nr 1A przy pl. Hallera 6, udało się odkryć elementy dawnego wystroju lokalu, pochodzące z czasów budowy obiektu, jak i z lat 60-tych. Znajdowały się one pod wtórnymi gresowymi posadzkami oraz na ścianach przysłoniętych kolejnymi nawarstwieniami tynków, a także wtórną zabudową.

 

Ze względu na niewielką ilość lokali użytkowych z tego okresu, w których przetrwały oryginalne elementy wystroju, miasto podjęło próbę zachowania w możliwie największym stopniu pierwotnych elementów wystroju lokalu dawnych Delikatesów i przeprowadzenia prac konserwatorskich.

 

Po usunięciu wtórnych płytek podłogowych zostały odsłonięte dwa rodzaje posadzki, zachowana w bardzo dobrym stanie dwukolorowa posadzka lastrikowa i posadzka ceramiczna. Wielobarwna posadzka, ułożona w geometryczny wzór z płytek ceramicznych, stanowi bardzo dekoracyjny element wystroju wnętrza. Posadzka o powierzchni 88 m² w znacznej mierze zachowała się w dobrym stanie, niestety posiada także kilka większych ubytków oraz drobnych uszkodzeń, które wymagają uzupełnienia. W chwili obecnej na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków trwają prace nad zrekonstruowaniem jej fragmentów i uzupełnieniem mniejszych ubytków.

 

Prace konserwatorskie prowadzone na zlecenie Biura objęły również mozaikę ścienną, która została odkryta dzięki przeprowadzonym wcześniej badaniom stratygraficznym. Mozaikę, odsłoniętą spod grubej warstwy farby, tworzą układane swobodnie, z dużym wyczuciem barwnym, utrzymane w pastelowej kolorystyce tessery. Jest to odkrycie o tyle cenne, że mozaika przypisywana Bronisławie Arciszewskiej – Kucharskiej, datowana na 1968 r., była uznana za niezachowaną.

 

Do pierwotnej formy przywrócono również sztukatorską fasetę obiegającą lokal, która ukazała się po zdemontowaniu sufitów podwieszanych.

Początek prac remontowych
Zobacz galerię (11 zdjęć />)
Odkrywanie mozaiki spod wtórnych tynków
Mozaika w trakcie oczyszczania
Prace konserwatorskie mozaiki ściennej
Lokal w trakcie prac
Widok lokalu po pracach remontowych i konserwatorskich
Odkrywka okazująca pierwotną posadzkę pod płytkami gresowymi
Uzupełnianie ubytków w ceramicznej posadzce
Posadzka po pracach konserwatorskich
Fragment ceramicznej posadzki
Wnętrze