null

Piwna 13 - remont elewacji i oryginalnego portalu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęły się prace przy renowacji i konserwacji kamienicy przy ul. Piwnej 13 na Starym Mieście. Do 1944 r. znajdowała się tu kamienica wybudowana w końcu XVII wieku, nadbudowana o jedno piętro w XIX w. W trakcie powstania warszawskiego została spalona. Zniszczone pozostałości budynku rozebrano. W latach 1952-53 odbudowano kamienicę bez wtórnej nadbudówki, w kształcie nawiązującym do wyglądu z XVII w.

 

 

Kolorystyka z czasów odbudowy 

Budynek od dawna wymagał generalnego remontu. Obecnie prace prowadzone są na najbardziej widocznej ścianie frontowej. Elewacja jest zabrudzona, zawilgocona i zasolona. Tynki są spękane i odspojone. Remont polegać będzie na naprawie spękań murów, ich osuszeniu, uzupełnieniu ubytków tynku. Na koniec zostaną położone nowe tynki elewacyjne barwione w masie, przez co zostanie przywrócona oryginalna kolorystyka, obecnie spłowiała. 

Kamienny portal z XVII wieku

Obecnie prowadzone są prace konserwatorskie przy portalu bramy od strony ulicy Piwnej. Jest to najcenniejszy element tej elewacji i całego budynku. Portal wykonano z piaskowca szydłowieckiego. To jedyny wartościowy element, który zachował się z oryginalnej XVII-wiecznej kamienicy. Nosi ślady licznych uszkodzeń wojennych, napraw, a także zabrudzeń i aktów wandalizmu. Portal był znacznie zawilgocony, i zanieczyszczony. Wymagał profesjonalnych prac konserwatorskich: oczyszczenia, wzmocnienia, usunięcia śladów licznych napraw, wykonania nowych uzupełnień i zabezpieczenia.

Pierwotnie program zakładał oczyszczenie ścierno-mechaniczne. Jednak ostatecznie wykonawca prac konserwatorskich zdecydował się na czyszczenie przy użyciu lasera. Biorąc pod uwagę dekoracyjną formę zwornika portalu z przedstawieniem figuralnym głowy św. Jana Chrzciciela, była to właściwa decyzja.

Prace konserwatorskie kamienicy mają potrwać do 2 października. Kwota przyznanej miejskiej dotacji wynosi 108 000 zł.

Kamienny portal.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Dwupiętrowa kamienica z portalem
Dwupiętrowa kamienica z półokrągłym portalem.
Półokrągły kamienny portal nad wejściem do kamienicy, obok stojaki z widokówkami.