null

Pierwsze dotacje na prace przy zabytkach przyznane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Miasta podjęła uchwałę dotacyjną na prace przy warszawskich zabytkach. Dofinansowanie otrzymało 47 zadań. Kolejne dotacje zostaną przyznane w czerwcu

Podczas sesji 14 maja 2020 r., Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, przyznającą dofinansowanie na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które zostaną przeprowadzone w tym roku.

 

W ramach naboru prowadzonego do końca stycznia wpłynęło 189 wniosków o dofinansowanie na prace planowane w 2020 r. Wnioski zostały poddane szczegółowej weryfikacji formalnej i merytorycznej. W wyniku głosowania Komisji Dotacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Miasta, ekspertów i pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, wybrano projekty, które będą realizowane przy udziale środków miejskich.

 

Uchwała podjęta w czwartek przyznaje ponad 3 mln zł na 21 zadań, dotyczących prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ponad 2,6 mln zł na 26 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Projekty objęte dotacjami to przede wszystkim remonty elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i remonty dachów w budynkach mieszkalnych. Przyznane dofinansowania pokrywają maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań.

 

Pozostałe środki przeznaczone w budżecie miasta na dotacje zostaną rozdysponowane w terminie późniejszym na kolejne zadania, znajdujące się na zatwierdzonych listach rekomendowanych wniosków. Z tej puli będą pochodzić także pieniądze na refundację remontów przeprowadzonych w 2019 r., o co można było wnioskować do 30 kwietnia br.

 

W wyniku pandemii i związanych z nią znacznych obciążeń finansowych samorządu, tegoroczny budżet na dotacje przy zabytkach musiał zostać ograniczony. Również ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne wszelkie prace, związane z rozpatrywaniem wniosków, w tym posiedzenie Komisji Dotacyjnej i obrady Rady Miasta, prowadzone były w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały z dnia 14 maja 2020 r. O kolejnych dofinansowaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Wkrótce rozpoczniemy cykl informacyjny o tegorocznych realizacjach współfinansowanych przez m.st. Warszawę.

 

W załączeniu lista przyznanych dotacji.

Załączniki: