null

Park Kulturowy Starej i Nowej Pragi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na zdjęciu Praski festiwal fot.Miasto stołeczne Warszawa.

Festiwal "Otwarta Ząbkowska"

W dniu 27 września 2018 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o intencji przystąpienia do prac mających na celu utworzenie tego parku. Obecnie prowadzone są w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków analizy wartości kulturowych tego terenu, pod kątem wyznaczenia granic przyszłego parku. Pozwolą one na podjęcie dalszych kroków związanych z procedurą utworzenia parku.

link do uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/57E57CD3-81C7-40C1-BE32-714DC0A4429E,frameless.htm

Dokument 1
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Dokument 2
Dokument 3