null

Park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy – rok pierwszy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Historyczne Centrum Warszawy pod koniec starego roku zyskało narzędzie ochrony swojego bezcennego krajobrazu. Na dotarcie z dobrą nowiną, poradą i zachętą do właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ma cały 2024 rok.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Nadchodzące dwanaście miesięcy będzie dla Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, zarządzającego parkiem kulturowym, bardzo pracowite. Najpierw ocenimy i uzupełnimy naszą dokumentację fotograficzną. Dzięki niej wiemy, że obok przykładów negatywnych nie brak sklepów, kawiarni czy kamienic, które już dziś są wzorem dobrych praktyk.

Następnie dotrzemy do tysięcy restauratorów i usługodawców, drobnych przedsiębiorców i dużych korporacji prowadzących działalność w Historycznym Centrum. Wczesną wiosną odwiedzimy ich, żeby informować, służyć poradą, szukać rozwiązań. W czerwcu 2024 r. ukaże się nasz internetowy „Przewodnik po uchwale”. Dzięki zwięzłym tekstom i czytelnym ilustracjom objaśnimy parkowe zasady i wskażemy wzorcowe rozwiązania.

Urząd Miasta dobrze przygotowany

Wzorem do naśladowania i wyznacznikiem najwyższych standardów powinny być miejskie nieruchomości, parki, ulice i place. Miejscy urzędnicy muszą znać nowe prawo i wiedzieć jak je stosować. Dlatego w 2024 r. będziemy szkolić nasze koleżanki i kolegów z zarządów: Terenów Publicznych, Dróg Miejskich i Zieleni oraz z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i Wydziału Architektury i Budownictwa w Śródmieściu. 
Naszym najważniejszym sojusznikiem w staraniach o piękniejszy krajobraz Historycznego Centrum będzie Straż Miejska. Drobiazgowo wprowadzimy jej funkcjonariuszy w przepisy nowego prawa miejscowego.

Jest z kogo brać przykład 

W 2024 r. będziemy sprawdzać, które reklamy, w tym szyldy, już teraz są zgodne z nowymi zasadami, a które trzeba zdemontować lub zmodernizować. 
Mogą spać spokojnie restauratorzy, których ogródki gastronomiczne urządzone są zgodnie z funkcjonującym od 2018 r. zarządzeniem o obszarze reprezentacyjnym. W 2025 r. przed pierwszym sezonem na nowych zasadach wykonają oni tylko kosmetyczne poprawki. 

Podobnie rzecz się ma z ulicznymi handlarzami. Jeśli ich stoiska spełniają wymogi zarządzenia z 2008 r. o handlu obwoźnym, w rok 2025 wejdą gotowi. Naszym priorytetem będzie usunięcie z Traktu Królewskiego i Starówki nielegalnych sprzedawców. Ich stoiska od zbyt dawna szpecą przestrzeń publiczną.

Na lepsze warto poczekać 

Zdecydowana większość przepisów parku kulturowego zacznie obowiązywać rok po jego utworzeniu, czyli 29 grudnia 2024 r. Są jednak takie, których wprowadzenie będzie wymagać większego namysłu oraz nakładu pracy i kosztów. 

Pod koniec 2025 r. wejdą w życie przepisy dotyczące zachowania zabytkowej stolarki i historycznych okładzin elewacyjnych oraz lokalizacji urządzeń technicznych. Miasto ma także dwa lata na uporządkowanie mebli miejskich.

Plany, plany 

Od 29 grudnia 2023 r. nie będą już wydawane decyzje o warunkach zabudowy, czyli „wuzetki”. Położy to kres realizacji inwestycji nieprzemyślanych, niekorzystnych dla estetyki i rozwoju Historycznego Centrum. Jest to także dla miasta motywacja, by jak najszybciej uchwalić plany miejscowe.

Aby marzenie o pięknym i zadbanym Historycznym Centrum Warszawy stało się rzeczywistością potrzebna jest współpraca z właścicielami nieruchomości. Niezbędny jest dialog z tutejszymi przedsiębiorcami. Dlatego zapraszamy do kontaktu z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków i już teraz zapowiadamy się z wizytą u Państwa. 
Do zobaczenia w 2024 roku! 


 

Klimatyzatory na elewacji frontowej.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Ogródek kawiarniany z krzesłami i stolikami.
Towar wystawiony przed sklep.