null

Pamiątki po więźniach NKWD na wystawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wystawę „Czerwona mapa Pragi”, zorganizowaną w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Strzeleckiej 8, wzbogacą inskrypcje znalezione na ścianach i ościeżnicy drzwi do piwnicy, w której NKWD w latach 40. więziło Polaków.

Dwaj mężczyźni podpisują dokumenty siedząc za stołem.

Napisy zostały wykonane przez osadzonych w areszcie śledczym NKWD mieszczącym się w latach 1944-45 przy ul. 11 Listopada 66. Są to inicjały, pseudonimy i daty wydrapane i rysowane ołówkiem kopiowym na cegłach i na drewnianej ościeżnicy jednej z cel. 

Wyjęte z muru piwnicy cegły i elementy drewniane zostały ofiarowane przez m.st. Warszawę Instytutowi Pamięci Narodowej. Podpisanie umowy przekazania reliktów odbyło się na początku kwietnia. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków reprezentował jego dyrektor Michał Krasucki. Po raz pierwszy artefakty zostały zaprezentowane publicznie jako elementy ekspozycji podczas tego wydarzenia. Z chwilą podpisania umowy Instytut Pamięci Narodowej stał się pełnoprawnym nabywcą zabytków, zobowiązał się do zapewnienia im właściwych warunków przechowywania, eksponowania oraz prowadzenia działań edukacyjnych. 

Dokumentacja zlecona przez stołecznego konserwatora

Dokumentacja techniczno-konserwatorska i prace zabezpieczające zostały sfinansowane ze środków Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Skomplikowany proces pozyskania i odłączenia inskrypcji od ścian budynku był możliwy dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu BSKZ oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ. 

Na czas przenosin z ul. 11 Listopada na ul. Strzelecką zabytki odpowiednio zabezpieczono. Następnie pod okiem konserwatora zostały złożone w lapidarium IPN. Niebawem, po wykonaniu dodatkowych zabiegów konserwatorskich i ustaleniu formy docelowej prezentacji, dopełnią stałą ekspozycję w Izbie Pamięci IPN.

Elementy wystawy w IPN.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Elementy wystawy w IPN.
Dwaj mężczyźni podpisują dokumenty siedząc za stołem.