null

Pałac Zamoyskich przy ul. Foksal – remont elewacji ogrodowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pałac jest jednym z najpiękniejszych przykładów reprezentacyjnej architektury rezydencyjnej z drugiej połowy XIX wieku. Został wzniesiony w latach 1875–1877 według projektu Leandra Marconiego dla Konstantego Zamoyskiego.

Elewacja budynku ceglanego w zieleni
Elewacja ogrodowa Pałacu Zamoyskich. Fot. BSKZ

Architekt nadał rezydencji przy ul. Foksal 1/2/4 modny w owym czasie kostium francuski, nawiązujący do architektury renesansowej czasów Henryka IV i Ludwika XIII. Obiekt charakteryzuje się stylistyką pierre-et-brique, czyli ceglaną elewację zdobią licznymi detalami architektonicznymi naśladującymi kamień.

Remonty dzięki dotacjom

Od kilku lat Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, będące właścicielem pałacu, prowadzi prace remontowe elewacji budynku. W 2019 r. dzięki dotacjom z budżetu m.st. Warszawy, przeprowadziło remont elewacji frontowej. W tym roku, również przy wsparciu miasta, prowadzone są prace przy centralnym fragmencie elewacji ogrodowej. 

Przebieg prac

Powierzchnie ceglane są oczyszczane a lico cegły uzupełniane i wzmacniane. Ponadto, wykonawca uzupełnia ubytki i podkleja odspojone fragmenty tynku.

Główną ozdobą elewacji są gipsowe sztukaterie i bogaty detal architektoniczny, wykonany z cementu romańskiego, naśladującego kamień. Wykonawcy usunęli z nich wtórne przemalowania i poddają je pieczołowitym pracom konserwatorskim i restauratorskim, które mają na celu uwydatnienie wartości artystycznej obiektu.

Inwestor zlecił usunięcie współczesnej markizy i innych urządzeń technicznych, które zostały zamontowane przez poprzedniego najemcę i przez lata szpeciły ten piękny budynek.

Dotacja miasta na tegoroczne prace wynosi 80 tys. zł.

Fragment elewacji ogrodowej ceglanego pałacu zdobiony sztukaterią. na części elewacji odbywa się remont, ustawione rusztowania
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Fragment elewacji pałacowej z cegły z gipsową sztukaterią
Ryzalit na elewacji budynku z cegły
Widoczna ręka konserwatora wykonującego prace restauratorskie przy oknie w pałacowej elewacji