null

OWHC

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC (Organization of the World Heritage Cities) zrzesza ponad 200 miast na całym świecie.  Liczy obecnie około 200 miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem organizacji jest organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń by pomóc samorządom lokalnym w zarządzaniu i budowaniu strategii uwzględniających rozwój i zachowanie dziedzictwa. Organizacja działa od 1991 r., a Warszawa jest jej członkiem od 1996 roku. 

Członkostwo Warszawy w organizacji jest bardzo istotne, gdyż upoważnia do czynnego udziału we wszystkich spotkaniach, seminariach, konferencjach oraz w programach skierowanych do młodzieży.

Rok rocznie odbywają się we wrześniu w Warszawie Dnia Solidarności Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa  (impreza analogiczna do Europejskich Dni Dziedzictwa), w trakcie, którego promowane są działania miasta na rzecz jakiegoś zagadnienia lub obiektu zabytkowego. 

Od 2004 Warszawa bierze udział w programie City to City, gdzie prowadzi żywą wymianę w dziedzinie ochrony i popularyzacji zabytków i dziedzictwa kulturowego z Wilnem (stała pozycja na stronach internetowych OWHC).

Do głównych korzyści, jakie można uzyskać poprzez aktywne uczestnictwo w organizacji należą:

  • wymiana doświadczeń z innymi miastami, na forum różnych spotkań, gazety organizacyjnej i Internetu, dotyczących pogodzenia przeszłości z przyszłością, zagadnień konserwatorskich, zarządzania dziedzictwem, turystyki kulturalnej;
  • szkolenia i kursy dla zarządzających historycznymi miastami organizowane przez organizacje międzynarodowe, uniwersytety współpracujące z OWHC;
  • promocja miasta poprzez: gazetę organizacji i Internet, organizację Dnia Solidarności;
  • współpraca z organizacjami będącymi partnerami OWHC w tworzeniu wspólnych programów przy wykorzystaniu organizacji międzynarodowych wspierających rozwój a współpracujących z OWHC ;
  • programy edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Zgodnie ze statutem, jedynym formalnym reprezentantem Warszawy na forum wszelkich zgromadzeń OWHC z prawem głosu pozostaje Prezydent Miasta.