null

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił trzy otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Kwota przeznaczona na realizację zadań konkursowych to 500 000 zł. Zapraszamy do składania ofert!

 

 

Zadania konkursowe:

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy.
Termin składania ofert: 20 stycznia.

Zadanie polega na opracowaniu publikacji w postaci poradnika nt. Boernerowa, Saskiej Kępy, Starego i Nowego Miasta wraz z Traktem Królewskim, Woli bądź zagadnień konserwatorskich tj.: architektura odbudowy (lata 40-50), powojenne wnętrza i dekoracje, architektura modernistyczna czy architektura przełomu XIX i XX wieku.

Niezbędne informacje dotyczące konkursu.
 

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy.
Termin składania ofert: 1 lutego

Rezultatem tego zadania mogą być wszelkie projekty popularyzujące wiedzę o historii, architekturze i dziedzictwie kulturowym Warszawy, skierowane do różnych grup wiekowych. Do konkursu można zgłosić warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, seminaria, aplikacje, gry miejskie, wystawy, filmy oraz inne wydarzenia oparte na oryginalnych pomysłach.
 

Więcej informacji o konkursie.
 

Wzmocnienie potencjału warszawskich pracowni artystycznych.
Termin składania ofert: 15 lutego

Głównym celem tego konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o pracowniach artystycznych, w tym Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych. Konkurs obejmuje także inne miejsca pracy warszawskich twórców. Konkurs ma na celu rozpoznanie, propagowanie oraz ożywienie tych miejsc, a także ochronę i opiekę nad nimi.

Niezbędne informacje dotyczące konkursu.