null

Osiem milionów na remonty zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

grafika dekoracyjna

Radni miejscy podjęli pierwszą w tym roku uchwałę dotacyjną na prace przy warszawskich zabytkach. Dofinansowanie otrzymały remonty przy 32 obiektach. Kolejne dotacje zostaną przyznane w marcu.

Uchwała podjęta podczas sesji 18 lutego 2021 r. przyznaje dofinansowanie na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Pieniądze z budżetu miasta wesprą remonty, które zostaną przeprowadzone w tym roku.

Tak wczesny termin przyznania dotacji był możliwy dzięki temu, że zmieniliśmy termin przyjmowania wniosków. W październiku ubiegłego roku przyjęliśmy 136 wniosków o dofinansowanie na prace planowane w 2021 r. Komisja, w składzie przedstawiciele Rady Miasta, eksperci i pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, wybrała 32 projekty.

Kamienice, kościoły, cmentarz
Pula dotacji na ten rok to 8 mln złotych. Uchwała podjęta przez radnych przyznaje

- prawie 2,7 mln zł na 16 zadań, na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz
- ponad 2,3 mln zł na 16 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Prace będą prowadzone w budynkach mieszkalnych, obiektach sakralnych oraz przy pomnikach nagrobnych. Dzięki otrzymanej dotacji właściciele zabytków przeprowadzą przede wszystkim remonty elewacji i dachów i wykonają izolacje przeciwwilgociowe fundamentów. Przyznane pieniądze pokryją maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 200 tys. zł.

W tym roku dzięki miejskim dotacjom będą remontowane kamienice na Starym Mieście przy Wąskim i Szerokim Dunaju, Krzywym Kole, Freta, Starej. W Śródmieściu m.in. domy przy ulicach Wilczej, Koszykowej, Puławskiej, a na Pradze przy ul. Jagiellońskiej i na pl. Hallera. Kontynuowane będą remonty w kościołach p.w. Wszystkich Świętych i św. Wojciecha a także w Kolonii Wawelberga. Dotacje pozwolą na konserwację 14 pomników nagrobnych na Powązkach.

Refundujemy remonty zeszłoroczne
Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla kolejnych zabytków, zostaną rozdysponowane w terminie późniejszym. Z tej puli będą pochodzić także pieniądze na refundację remontów przeprowadzonych w 2020 r. Właściciele będą mogli o nie wnioskować od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

O kolejnych dofinansowaniach będziemy informować na bieżąco.

W załączeniu lista przyznanych dotacji.

Załączniki: