null

Ogłoszono nabór na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo, w roku 2020 chcielibyśmy Państwu zaproponować dwa otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/publikacja-w-zakresie-ochrony-i-opieki-nad-zabytkami-warszawy-otwarty-konkurs-ofe-0

 

Termin składania ofert 31 stycznia 2020 r.

 

 

Warsztaty dotyczące architektury i zabytków Warszawy

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/warsztaty-dotycz-ce-architektury-i-zabytk-w-warszawy-otwarty-konkurs-ofert-przeprow

 

Termin składania ofert: 10 stycznia 2020 r.

 

Zapraszamy serdecznie!