null

Ogłoszono nabór na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do składania ofert.

Szanowni Państwo,

 

W roku 2019 chcielibyśmy Państwu zaproponować dwa otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

1. Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2019 r.

 

http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-w-zakresie-ochrony-zabytk-w-warszawy-w-2019-r-otwarty-konkurs-ofert-przep

 

Termin składania ofert 7 stycznia 2019 r.

 

2. Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy.

 

http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/publikacja-w-zakresie-ochrony-i-opieki-nad-zabytkami-warszawy-otwarty-konkurs-ofert

 

Termin składania ofert 21 stycznia 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy!