null

Odbudowa Warszawy - Juliusz Wojciech Zamecznik (1923-1967)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Swą pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Biurze Odbudowy Stolicy. Zasłynął projektem słynnej antywojennej wystawy „Warszawa oskarża”. Był autorem plakatów do polskich filmów i eksperymentatorem w dziedzinie fotografii.

Na fotografii Juliusz Zamecznik

portret mężczyzny w średnim wieku dłuższe włosy i okulary

Juliusz Wojciech Zamecznik urodził się w Warszawie 13 stycznia 1923 r. Przed wojną zdał maturę w gimnazjum Górskiego, a gdy ustały działania kampanii wrześniowej 1939 r. rozpoczął naukę w szkole budowy maszyn Wawelberga, jedynej działającej wówczas w Warszawie. W 1940 r. został aresztowany w łapance ulicznej i wywieziony do obozu w Auschwitz, gdzie był więziony do 1942 r. Po powrocie do Warszawy zapisał się do Zawodowej Szkoły Budownictwa na Wydziale Architektury Wnętrz. Ukończył ją w 1944 r. z wynikiem bardzo dobrym i tytułem technika dekoratora. Jednocześnie przez dwa lata uczęszczał na tajne wykłady na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wybuch powstania warszawskiego zastał go w Dąbrowie Leśnej pod Warszawą. Do Warszawy powrócił w początkach 1945 r. i 8 marca rozpoczął pracę w Biurze Odbudowy Stolicy. W maju w Muzeum Narodowym została otwarta wystawa „Warszawa oskarża”. Był jej projektantem. Wkrótce zajął się tworzeniem plakatów i fotografią. W jego dorobku jest ponad 200 projektów plakatów na rozmaite okazje. Wiele jest plakatów filmowych – do takich obrazów jak: „Pociąg”, „Eroica”, „Celuloza”, „Zezowate szczęście”. Za plakat do „Pociągu” otrzymał na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Paryżu w 1961 r. prestiżową nagrodę H. Toulouse-Lautreca oraz specjalne wyróżnienie na Wystawie Plakatu w Sao Paolo w 1962 r.

W swoich projektach graficznych, zwłaszcza plakatach, często wykorzystywał fotografię w połączeniu z grafiką. Właściwie z aparatem fotograficznym i kamerą nie rozstawał się nigdy. Z podróży do Moskwy donosił żonie, że futra jej nie kupi, ale jest tam bardzo dużo aparatów fotograficznych. Z fotografią eksperymentował dokonując prześwietleń, zestawiając negatyw z pozytywem, eksponując raster i stosując fotomontaże.

Projektował znaki graficzne. Jego logo wydawnictwa Arkady jest używane do dzisiaj.
Jego stryjecznym bratem był Stanisław Zamecznik, z którym zaprojektował Pawilon Czterech Kopuł na Ogólnopolską Wystawę Architektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyjnej w 1948 r.
 Zmarł w Warszawie 12 maja 1967 r. i został pochowany na Wojskowych Powązkach.

Opracowała: Urszula Zielińska-Meissner BSZ, na podstawie: Archiwum BOS, Archiwum Państwowe w Warszawie, T. M. Ciołek, Gerard Ciołek i przyjaciele, Kraków 2019 portal Culture.pl