null

Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Horyzontalny szklany budynek Emilia w tle Pałac Kultrury

Warszawa prowadzi postępowanie, aby wybrać partnera prywatnego, który wspólnie z miastem zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyj-na i miejska oranżeria". Wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach złożyło pięć firm. Etap negocjacji ma się zakończyć w drugiej połowie 2021 roku.

Emilia znów dla warszawiaków
Modernistyczny pawilon meblowy Emilia towarzyszył warszawiakom od lat 70. XX wieku. Był budynkiem powszechnie rozpoznawalnym i miejscem popularnych zakupów.
Na początku XXI wieku stał się na kilka lat tymczasową siedzibą Muzeum Sztuki Nowocze-snej, następnie został rozebrany. Dziś planowane jest jego przywrócenie mieszkańcom w formie maksymalnie zbliżonej  do oryginału z wykorzystaniem historycznych elementów.

Przez lata pawilon Emilia stał nieopodal zbiegu ulic: Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Obecnie budynek ma być umiejscowiony przy parku Świętokrzyskim, naprzeciwko północnego wyj-ścia z Pałacu Kultury i Nauki. Pawilon zgodnie obowiązującym planem miejscowym będzie pełnił funkcje aktywizujące i integrujące mieszkańców. W środku planowana jest miejska oranżeria, która będzie współistnieć z przestrzenią usługową, np. konferencyjno-wystawienniczą czy gastronomiczną. Ogród zimowy zajmie parter i piętro budynku. Jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 60 proc. całości

Wskazówki SKZ
Nowa Emilia to trzykondygnacyjny budynek, o powierzchni nieco ponad 7000 m². Budynek powstanie w nowej technologii z wykorzystaniem oryginalnych elementów  i zgodnie ze wskazówkami Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zadba o możliwie najbliższe od-wzorowanie pierwotnego wyglądu budynku.

Przebieg postępowania
Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt. Następnie będzie nim zarządzał przez czas określony w toku negocjacji. Partner będzie mógł czerpać korzyści z udostępniania części komercyjnej, ale miejska oranżeria będzie ogólnodostępna.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w pierwszej połowie 2022 r. Postępowanie na wybór partnera prywatnego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich była prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Obecnie z firmami są prowadzone tury negocjacyjne: techniczna i technologiczna, ekonomiczna i prawna.

Dzięki negocjacjom zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Partnerzy kolejno zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku Nowej Emilii warszawiakom przewidziane jest na I połowę 2024 r.