null

MIEJSKIE ZABYTKI. Remont elewacji kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Właśnie zakończył się kompleksowy remont elewacji frontowej, należącej do m.st. Warszawy kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadziło nadzór konserwatorski nad tą inwestycją. Budynek został wybudowany w 1894 roku przez firmę Bronisława Pawłowskiego na zlecenie rodziny Dietzów, a następnie kupiony przez rodzinę warszawskich rzemieślników Sawickich, specjalizujących się w koronkarstwie i białoskórnictwie.

Ciekawym faktem z historii budynku, jest ponad dwutygodniowy pobyt w nim Józefa Piłsudskiego, w listopadzie 1918 roku, po jego powrocie do Warszawy. O tej historii informują tablice umieszczone na elewacji.

 

Stan techniczny elewacji kamienicy wymagał przeprowadzenia w pierwszej kolejności naprawy konstrukcji elementów nośnych płyt balkonowych oraz samych płyt kamiennych, wzmocnienia konstrukcji ścian oraz gzymsu wieńczącego. Następnie można było przystąpić do renowacji ceramicznej okładziny, konserwacji i restauracji detali architektonicznych wykonanych w narzucie oraz jako odlewy w masie sztukatorskiej, a także elementów metaloplastycznych.

 

Elewacja budynku została bardzo starannie oraz z dużym wyczuciem zaprojektowana i wykonana. Gładkie partie fasady pokryte są jasną okładziną z płytek ceramicznych, która zachowała się w bardzo dobrym stanie i wymagała oczyszczenia z zabrudzeń oraz naprawy drobnych ubytków. Nieliczne elementy okładziny, których brakowało na elewacji, zostały uzupełnione poprzez wklejenie nowych, dobranych kolorystycznie płytek. Detale architektoniczne dopełniające wystrój elewacji, w tym opaski okienne, gzyms wieńczący z bogatym fryzem płaskorzeźbionym, fryzy między kondygnacyjne, pełnoplastyczne wazy, czy boniowanie, wykonane w tynku cementowo-wapiennym oraz jako zbrojone odlewy z mas sztukatorskich, zostały poddane szczegółowym pracom konserwatorskim i restauratorskim, polegającym między innymi na ich wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu i zrekonstruowaniu ubytków.

 

Piękne stalowe balustrady balkonów wymagały dużych nakładów pracy dla przywrócenia im właściwego wyglądu. Były bardzo skorodowane, z licznymi ubytkami małych dekoracyjnych elementów. Balustrady zostały poddane gruntownej naprawie, w tym oczyszczeniu, zabezpieczeniu przeciw korozji, a brakujące elementy odtworzono.

 

Bardzo dekoracyjnym i istotnym dla charakteru elewacji elementem wystroju, również poddanym naprawie i konserwacji, są metalowe obudowy stalowych belek podtrzymujących piaskowcowe płyty balkonów, tworzące atrapy masywnych konsoli. Pierwotnie wykonane z blachy cynkowo-ołowianej, zostały w czasie remontu prowadzonego w latach 90-tych XX w. częściowo wymienione na tytanowo-cynkowe.

 

Kolorystykę wypraw tynkarskich, elementów dekoracyjnych, wykonanych w narzucie oraz odlewów, określono na podstawie badań stratygraficznych. Właściwy odcień wskazanych w badaniach barw, został ostatecznie potwierdzony dzięki wielu wykonanym na elewacji próbom kolorystycznym.

Elewacja kamienicy przed remontem
Zobacz galerię (25 zdjęć)
Widoczne zabrudzenia elewacji i zniszczenia tynku
Elewacja po remoncie
Widok fasady po remoncie
 Widoczne zabrudzenia elewacji i ubytki w kamiennej płycie balkonu
Elewacja przed remontem - widoczne uszkodzenia gzymsu i płyt balkonowych
 Zdemontowana ze względów bezpieczeństwa blaszana obudowa belki podtrzymującej płytę balkonu
Fragment elewacji po remoncie
Wejście do kamienicy przed remontem
Blaszana obudowa belki podtrzymującej płytę balkonu po konserwacji
Odnowione wejście do kamienicy
Fasada po remoncie
Zniszczony detal balustrady balkonowej
Fragment balustrady balkonowej przed konserwacją
Widoczny zniszczony detal balustrady balkonu
Balustrada balkonu po konserwacji
Demontaż blaszanych obudów stalowych belek podtrzymujących płyty balkonów
Obudowy belek stalowych podtrzymujących płyty balkonowe - po demontażu
Detal blaszanej obudowy belki podtrzymującej płytę balkonu, wykonany w latach 90-tych XX w.
Oryginalny detal blaszanej obudowy belki podtrzymującej płytę balkonu
Detal architektoniczny w trakcie konserwacji, z widocznym bardzo zniszczonym zwieńczeniem wazy
Detal blaszanej obudowy w formie konsoli
 Rozrzeźbiony fryz po wstępnym oczyszczeniu
Próbki kolorystyczne
Zachowana postrzelina z czasów drugiej wojny światowej