null

Mamy dofinasowanie na prace badawcze i projekt budowalny w Elizeum

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Elizeum – zagadkowa i oryginalna budowla z XVIII wieku, przejdzie badania. Ich rezultat da odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ratować tę niezwykłą konstrukcję i pozwoli na przygotowanie projektu budowalnego izolacji obiektu. Dzięki dotacji projekt powstanie w tym roku.

Elizeum zostało zaprojektowane w latach 1776-78 przez wybitnego architekta Sz. B. Zuga, jako podziemny salon księcia Kazimierza Poniatowskiego w parku Na Książęcem.
Grota jest unikatowym obiektem w skali europejskiej oraz świetnym dziełem inżynieryjnym. Dzięki przemyślanej podwójnej konstrukcji (kopuła i ściany są dwupłaszczowe z pustką wewnątrz), obiekt pomimo bardzo złych warunków przetrwał do dziś. 

Obecnie stan konstrukcji Elizeum oceniany jest przez ekspertów jako średni (ekspertyza techniczna z 2017 r.). Zawilgocenie cegły jest maksymalne, miejscami mur jest mokry. Brakuje sprawnej wentylacji. Wewnątrz stała kondensacja pary wpływa destrukcyjnie na cegłę. Stopień zachowania obiektu byłby zdecydowanie lepszy, gdyby historyczna izolacja nie została uszkodzona przez korzenie drzew, które wyrosły na nasypie. W związku z brakiem właściwej izolacji zabytek jest stale zalewany wodą opadową i gruntową. Niezwłoczne podjęcie działań ratunkowych może zatrzymać jego degradację. 

Zakres prac badawczych

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejące ekspertyzy techniczne i wykonać dokumentację projektową, w zakresie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, na podstawie której przeprowadzone zostaną prace. 

W grocie zostaną przeprowadzone badania stratygraficzne, zasolenia, mikologiczne, wytrzymałościowe, architektoniczne polegające na rozpoznaniu pierwotnej wentylacji. Ponadto zostanie wykonana ekspertyza konstrukcyjna, ekspertyza geotechniczna oraz projekt izolacji z założeniem odtworzenie historycznej warstwy izolacyjnej tj. gliny. 

Prace badawcze rozpoczną się już w tym roku. Powstanie dokumentacja konserwatorsko-techniczna oraz projekt zabezpieczenia budowalnego i hydroizolacji groty. Będzie to I etap ratowania jednego z najcenniejszych zabytków Warszawy. 

Dotacja na prace

Na prace została przyznana dotacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50% wartości zadania. Pozostałą cześć kosztów pokryje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Cały koszt badań to blisko 164 tys. złotych. Za zadanie odpowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.


 

Zobacz galerię (5 zdjęć)