null

Lista Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

BIELANY

  1. ul. Magiera, Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza. https://internal.um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/null

MOKOTÓW

 

      1. ul. Belgijska, Pracownia fotograficzna Wiesława Zielińskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-fotograficzna-zieli%C5%8...

      2. ul. Kazimierzowska, Pracownia artystyczna Stanisława Tworzydło,

      3. ul. Magazynowa, Pracownia Sztuki Konceptualnej Wandy Czełkowskiej,

      4. ul. Stępińska, Pracownia artystyczna im. Magdaleny Abakanowicz.

 

OCHOTA

  1. ul.  Białobrzeska, Pracownia artystyczna im. Wandy Ficowskiej. https://internal.um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/null 

PRAGA POŁUDNIE

 

       1. ul. Międzyborska, Pracownia malarska Wacława Gibaszka,

       2. ul. Obrońców, Pracownia rzeźbiarska Czechowska-Antoniewska,

       3. ul. Wandy, Pracownia rzeźbiarska.

 

PRAGA PÓŁNOC

       1. ul. Jagiellońska, Pracownia rzeźbiarska Chmielewskich, https://internal.um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/null,

       2. ul. Namysłowska, Pracownia Wiesława Kruczkowskiego,

       3. ul. Stalowa, Pracownia malarska Wandy Falencik-Masznic. https://internal.um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/null                                                                                                                                                                    

Kontakt: pracownie.historyczne@um.warszawa.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ŚRODMIEŚCIE

        1. ul. Bugaj, Pracownia i Galeria Plenerowa Rzeźb Zbigniewa Maleszewskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-i-galeria-plenerowa-rze%C5%BAb-zbigniewa-maleszewskiego

        2. ul. Freta, Pracownia plastyczna Dłużniewskich,

        3. ul. Freta, Pracownia architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej,

        4. ul. Freta, Pracownia Barbary Pisarczyk-Niezgoda,

        5. ul. Kanonia, Pracownia twórcza Stanisława Rzeckiego,

        6. ul. Nowy Świat, Pracownia Mariana i Piotra Nowińskich,

        7. ul. Nowomiejska, Pracownia malarska prof. Strzałeckiego, 

        8. ul. Piękna,  Artystyczna pracownia twórcza Janiny Żylińskiej- Zgrodna, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/artystyczna-pracownia-tw%C3%B3rcza-janiny-%C5%BCyli%C5%84skiej-zgrodna

        9. ul. Poznańskiej, Pracownia Sztuki Dekoracyjnej Br. Łopieńskich, Łopieńskich,http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-sztuki-dekoracyjnej-braci-%C5%82opie%C5%84skich

       10. Rynek Nowego Miasta, Historyczna pracownia Jarnuszkiewiczów, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/historyczna-pracownia-rodziny-jarnuszkiewicz%C3%B3w

       11. al. Solidarności, Pracownia Jacka Sempolińskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarska-jacka-sempoli%C5%84skiego

       12. al. Solidarności, Pracownia malarsko-konserwatorsk-fotograficzna,

       13. ul. Smolna, Pracownia rzeźbiarska Tchorek Bentall Studio,

       14. ul. Stara, Pracownia plastyczna Hanny Rechowicz, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-plastyczna-rechowicz%C3%B3w  

       15. ul. Świętojańska, Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna
             im. Jacka Müldner-Nieckowskiego,        

       16. ul. Wiejska, Pracownia twórcza Amelii Barbary Münzer-Dąbrowskiej,  

       17. ul. Wiejska, Pracownia malarska Jacka Dyrzyńskiego,    

       18. pl. Zamkowym, Pracownia scenograficzna Małgorzaty Treutler.

 

WOLA

  1. ul. Dzielna, Pracownia twórcza Tadeusza i Jacka Sowickich,
  2. ul. Leonarda, Pracownia malarska Piotra i Aleksandra Kominczów. http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarska-piotra-i-aleksandra-komincz%C3%B3w
  3. ul. Prymasa Tysiąclecia, Pracownia projektowa Stanisława Soszyńskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-wzornictwa-przemys%C5%82owego-stanis%C5%82awa-soszy%C5%84skiego
  4. ul. Syreny, Pracownia artystyczna Ludmiły Murawskiej-Peju, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarsko-literacka-ludmi%C5%82y-murawskiej-%E2%80%93-p%C3%A9ju