null

Lindleya 12 – ostatni etap remontu kościoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione od lat prowadzi remont neogotyckiego kościoła pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 12. Szeroko zakrojone prace realizowane są przy udziale dotacji z budżetu miasta. Właśnie rozpoczął się ostatni etap rewaloryzacji elewacji świątyni.

Fragment ceglanej ściany z okrągłym oknem.
Lindleya 12 - elewacja wschodnia przed konserwacją.

Prace w kościele trwają od 2008 roku. Mają one na celu przywrócenie budynkowi świetności i dobrego stanu technicznego. Naprawiane są fundamenty, remontowane piwnice, elewacje i wnętrze. Prace podzielone są na etapy roczne ze względu na bardzo wysokie koszty. W tym roku przeprowadzana jest renowacja części ścian zewnętrznych od strony wschodniej. Jest to zwieńczenie konserwacji wszystkich elewacji kościoła.

Zakres prac

Podczas prac pracownicy oczyszczą powierzchnię ceglanego muru ze szkodliwych czarnych, korozyjnych nawarstwień. Przeprowadzą zabiegi niszczące glony i drobnoustroje. Usuną wtórne zaprawy cementowe oraz uzupełnią ubytki cegieł, kształtek ceramicznych i fug. Wzmocnieniu poddane będą silnie zniszczone cegły i kamienne detale architektoniczne. Wymienione zostaną również wysłużone miedziane obróbki blacharskie. 
Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2022 roku.
Wsparcie miasta udzielone w formie dotacji wynosi prawie 50 % kosztów tj. 184 000 zł.

Historia kościoła

Budowa świątyni pod wezwaniem Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya rozpoczęła się 25 lipca 1897 roku. Projektantem był wybitny architekt Józef Pius Dziekoński. Świątynię oddano do użytku prawdopodobnie w 1902 roku. Pierwotnie była to kaplica przyszpitalna w stylu neogotyckim. W 1925 roku dobudowano trzynawowy kościół oraz zakrystię. Częściowo uszkodzony w czasie II wojny światowej został odbudowany w latach powojennych.   

Fragment ceglanego kościola.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Fragment ceglanego kościoła.
Fragment ceglanej ściany z okrągłym oknem.