null

Lindleya 12 - kościół Dzieciątka Jezus. Koniec tegorocznych prac

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kolejny etap remontu elewacji kościoła p.w. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 12 był współfinansowany przez m.st. Warszawa. Tegoroczne wsparcie wyniosło 145 430 zł, co stanowi blisko 50 % kosztów.

Ceglana elewacja po konserwacji.

 

 

Budowa świątyni według projektu wybitnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego rozpoczęła się w 1897 roku. Zakończono ją w 1902 roku. Pierwotnie była to kaplica przyszpitalna w stylu neogotyckim. W 1925 roku dobudowano trzynawowy kościół oraz zakrystię. Świątynia częściowo została uszkodzona w czasie II wojny światowej, odbudowano ją w latach powojennych. 

Remont prowadzony etapami

Od 2008 roku Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione prowadzi zakrojony na szeroką skalę remont. Miasto od wielu lat wspiera finansowo te prace. Są one podzielone na etapy roczne ze względu na bardzo duże koszty robót. 

Oczyścili cegły, malowali tynki

W 2021 roku pracom konserwatorskim poddano elewację zakrystii i ścianę nad południową nawą boczną. Ekipa budowlano-konserwatorska oczyściła powierzchnię muru z ciemnych, szkodliwych, korozyjnych nawarstwień oraz zastosowała zabieg niszczący glony i drobnoustroje. Pracownicy usunęli wtórne zaprawy cementowe, uzupełnili ubytki cegieł i kształtek ceramicznych. Wzmocnili silnie zniszczone i rozwarstwione cegły oraz pokryli je warstwą uniemożliwiającą przedostawanie się wilgoci. W ramach prac został także wykonany remont tynków, które następnie pomalowano na kolor ustalony na podstawie wyników badań stratygraficznych. 

Staranność i dobre materiały

Przy okazji remontu elewacji naprawiono i częściowo wymieniono obróbki blacharskie i instalacje odprowadzenia wód deszczowych oraz wykonano konserwacje elementów metalowych w tym ślusarki okiennej. Wszystkie prace prowadzono z pełną starannością, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej z użyciem materiałów najwyższej jakości. 
 

Ceglana elewacja kościoła przed i po konserwacji.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Ceglana elewacja przed i po konserwacji.
Ceglany kościół z wieżą.
Ceglana elewacja po konserwacji.