null

Kurs dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Status społecznego opiekuna zabytków zgodnie z literą prawa, przysługuje osobie, która podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie. Społeczny opiekun zabytków posiada również wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i zajmuje się jej upowszechnianiem.

Specjalnie dla osób i organizacji, dla których los warszawskich zabytków nie jest obojętny Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z PTTK i warszawskimi społecznymi opiekunami zabytków organizuje bezpłatny kurs, który umożliwi kandydatom na społecznych opiekunów zabytków zdobycie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

 

Kurs rozpocznie się 9 października 2019 r. i potrwa do połowy grudnia 2019 r.

 

Zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach 17.00-20.00 w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przekazać pocztą bądź osobiście do siedziby Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: soz@um.warszawa.pl

 

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki: