null

Krzywe Koło 30 – elewacja z lwem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kot, lew, czy puma? Jeszcze do niedawna była to zagadka, ponieważ sgraffito było ledwo widoczne. Dziś już nie ma wątpliwości. Elewację kamienicy przy Krzywym Kole 30 od strony Barbakanu zdobi zoomorficzne przedstawienie z wizerunkiem lwa.

Wizerunek lwa z otwartą paszczą
Krzywe Koło 30 - dekoracja z wizerunkiem lwa po konserwacji.

Zakończył się ostatni etap remontu ścian frontowych budynku przy ul. Krzywe Koło 30 współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy. Wszystkie trzy elewacje są pokryte geometrycznym sgraffito, które od lat wymagały pilnych napraw. Z powodu wzrostu kosztów materiałów budowlanych, wspólnota mieszkaniowa była zmuszona podzielić prace na etapy. W 2022 r. udało się zrealizować jedynie remont elewacji głównej - od strony ulicy Nowomiejskiej. Prace polegały na usunięciu resztek bardzo zniszczonego sgraffito i jego odtworzeniu. 

Dwie elewacje w jeden rok

W 2023 r. dokończono prace na pozostałych dwóch elewacjach. Stan dekoracyjnych wypraw tynkarskich był tam dużo lepszy. Najpierw wykonano renowację elewacji od strony ulicy Krzywe Koło, następnie od strony Barbakanu. Tu najwięcej uwagi konserwatorzy poświęcili konserwacji i częściowemu odtworzeniu zoomorficznego ornamentu wykonanemu również w technice sgraffita. Przed pracami był on zupełnie zdegradowany i bardzo trudno było go dostrzec. Teraz lew stojący na dwóch łapach i wspierający się o drzewo jest bardzo dobrze widoczny.
Prace przy wszystkich elewacjach wykonano dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy. Kwota dotacji w 2022 r. wyniosła 70 716 zł, a w 2023 r. 278 460 zł.

Zobacz galerię (3 zdjęć)
Krzywe Koło 30 - elewacja od strony Barbakanu po konserwacji.
Krzywe Koło 30 - dekoracyjne sgraffito, wizerunek lwa, przed i po konserwacji