null

Krzywe Koło 2/4 – rozpoczyna się remont elewacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kamienica przy ul. Krzywe Koło 2/4 została spalona w 1944 r. Po wojnie jej pozostałości rozebrano i dom odbudowano w kształcie nawiązującym do pierwotnego wyglądu. Podczas rozpoczynającego się remontu zostaną naprawione wszystkie zniszczenia a fasada zyska zielony kolor.

 

 

Kamienica stojąca w tym miejscu od średniowiecza była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Podczas odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych powróciła w formie sprzed spalenia, ale bez wtórnej nadbudówki i z historyzującym wejściem w parterze. Budynek przeszedł remont elewacji w 1989 r., jednak wkrótce stan elewacji pogorszył się – tynk odpadał sam albo prewencyjnie dla bezpieczeństwa trzeba było go skuwać.  W najgorszym stanie były dwie pierwsze kondygnacje, gdzie zawilgocenia muru spowodowały największe odspojenia tynku i powłok malarskich. W parterze widoczne były ślady prowizorycznych napraw i wtórnych przemalowań.    

Zakres remontu

Remont, który właśnie się rozpoczął, polega na naprawie spękań murów, ich osuszeniu, uzupełnieniu ubytków tynku, położeniu nowych tynków barwionych w masie. Konserwatorzy przywrócą jednolitą, zielonkawą kolorystykę całej ściany. Naprawione też będą dekoracje sztukatorskie i płyty okładzin kamiennych przyziemia. Renowacji zostanie poddana także stolarka drzwiowa i okienna, metaloplastyka oraz wymienione będą obróbki blacharskie. Kwota dotacji miasta to 150 000 zł, co stanowi blisko 60 % kosztów remontu. 

Kamienice remontowane sukcesywnie

Wszystkie budynki w tej pierzei Krzywego Koła należą do jednej wspólnoty mieszkaniowej. W latach 2016-19 wspólnota przeprowadziła przy współfinansowaniu m.st. Warszawy remont kilku elewacji, wykonała nowe izolacje fundamentów, wymieniła część pokryć dachowych i przeprowadziła remonty klatek schodowych. W tym roku remontowana jest elewacja frontowa budynku z numerem 2/4. 


 

Kamienica podczas remontu - fasada przysłonięta jest rusztowaniem.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Kilkupiętrową kamienica o bardzo zniszczonej elewacji.
Kilkupiętrową kamienica o bardzo zniszczonej elewacji.
Kilkupiętrową kamienica o bardzo zniszczonej elewacji.