null

Krzywe Koło 2/4 – kamienica po remoncie w nowej kolorystyce

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się kolejny etap remontu ciągu kamienic znajdujących się we wschodniej pierzei ulicy Krzywe Koło na Starym Mieście. Wszystkie budynki po tej stronie należą do jednej wspólnoty mieszkaniowej, która remontuje swoje nieruchomości od 2016 roku.

Parter kamienicy przed remontem i po.
Krzywe Koło 2-4 przed i po remoncie.

W latach 2016-19 wspólnota przeprowadziła dzięki współfinansowaniu m.st. Warszawy remonty kilku elewacji, wykonała nowe izolacje fundamentów, wymieniła część pokryć dachowych i przeprowadziła remonty klatek schodowych. W tym roku wyremontowana została elewacja frontowa budynku z numerem 2/4, sąsiadującego z Rynkiem. 

Elewacja w zieleni i żółci

Front kamienicy wymagał pilnego remontu. W szczególności wymagały tego tynki dolnej partii budynku, gdzie zawilgocenia muru spowodowały największe zniszczenia. W parterze widoczne były także ślady prowizorycznych napraw i wtórnych przemalowań.  Tegoroczny remont polegał na naprawie i osuszeniu murów, zabezpieczeniu spękań oraz na uzupełnieniu i odtworzeniu wypraw tynkarskich ściany i elementów architektonicznych. Nowa, wierzchnia warstwa ściany została wykonana w technice tynku barwionego w masie. Kolor został dobrany na podstawie badań stratygraficznych. Naprawione zostały także dekoracje sztukatorskie, kamienne okładziny cokołu, odnowiono też stolarkę, metaloplastykę oraz wymieniono obróbki blacharskie z blachy miedzianej. Efekt końcowy wypadł bardzo dobrze. 
Kwota dotacji wyniosła 150 000 zł, co stanowi blisko 60 % udziału środków miasta w kosztach. 


 

Kamienica po remoncie.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Kamienica przed remontem.
Parter kamienicy przed remontem i po.
Kamienica przed remontem i po.
Kamienica przed remontem i po.
Parter kamienicy przed remontem i po.