null

Kościół Wszystkich Świętych - koniec drugiego etapu remontu elewacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O remontach prowadzonych w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim, które były współfinansowane przez m.st Warszawę, pisaliśmy wielokrotnie. W zeszłym roku wykonano prace na wieżach i elewacji frontowej. Restauracja drugiej co do wielkości stołecznej świątyni trwa nadal.

Fragment elewacji kościoła z jedna wieżą.
Wieża zachodnia i tympanon po konserwacji.

W grudniu zeszłego roku zakończono drugi etap remontu elewacji kościoła. Dofinansowane przez miasto prace były prowadzone na wieży zachodniej i przy tympanonie elewacji frontowej.

Naprawiono tynki, gzymsy i sztukaterie. Elementy wymagały oczyszczenia, odsolenia, wzmocnienia, a niektóre musiały być uzupełnione. Następnie pomalowano je na kolor ustalony na podstawie wyników badań stratygraficznych. Biała dotychczas płaskorzeźba tympanonu zyskała ciepły jasnoceglany kolor, a okalające je obramienie z kostkowym detalem jest teraz kremowe.
Wymieniono także wszystkie zniszczone, miedziane obróbki blacharskie.
Zeszłoroczny cały koszt drugiego etapu remontu elewacji to prawie 700 000 zł. Prace były współfinansowane z różnych źródeł, także m.st. Warszawy. Dotacja miasta wyniosła 52 500 zł.  

Godnym zauważenia są również odtworzone cztery figury serafinów na wieży wschodniej (ich wykonanie nie było dotowane przez m.st. Warszawę). Projekt zakłada wykonanie takich samych rzeźb na sąsiedniej wieży.

W 2023 roku prace w świątyni będą kontynuowane. Na remont arkady wschodniej miasto przyznało dotację w wysokości 182 000 zł. 

Historia

Kościół Wszystkich Świętych zbudowany został w latach 1861-1893 w stylu neoklasycznym, na planie krzyża łacińskiego, według projektu Henryka Marconiego. Przez dziesięciolecia był największym kościołem stolicy.  

W czasach II wojny światowej kościół znajdował się na terenie getta i stał się ośrodkiem pomocy dla Żydów. Organizowano tu między innymi przerzuty osób na stronę aryjską. Świątynia uległa poważnym zniszczeniom podczas powstania warszawskiego. Jego odbudowa trwała bardzo długo, niektóre prace zakończono dopiero w latach siedemdziesiątych. 


 

Płaskorzeźba przedstawiająca rożne osoby.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Płaskorzeźba w tympanonie.
Płaskorzeźba z osobami w tympanonie.
Kościół w dwiema wieżami, elewacja przykryta rusztowaniami.
Fragment elewacji kościoła z jedna wieżą.
Wieża kościoła z krzyżem i serafinami po bokach.