null

Kościół Wizytek – remontowany dzięki dotacjom miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kościół Wizytek to jeden z piękniejszych przykładów architektury barokowej w stolicy. Doceniając jej unikatowość Warszawa wspiera dotacjami kolejne remonty przeprowadzane w świątyni. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Kościół Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Fot. BSKZ
Kościół Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Fot. BSKZ

Kościół Wizytek to jeden z piękniejszych przykładów architektury barokowej w stolicy. Doceniając jej unikatowość Warszawa wspiera dotacjami kolejne remonty przeprowadzane w świątyni. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Kwota dotacji m.st Warszawy udzielonej w 2019 r. na remont konserwatorski elewacji tylnej i bocznych kościoła wraz z izolacją fundamentów, wyniosła 243 000 zł, co stanowiło ponad 48% całości kosztów remontu.

 

Zobacz film.

 

Wizytki, a właściwie Zakon Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, został sprowadzony do Polski w 1654 r. przez królową Marię Ludwikę Gonzagę, wdowę po Władysławie IV i żonę Jana Kazimierza. Od tego czasu nieruchomość przy ul. Krakowskie Przedmieście 34 nieprzerwanie jest ich warszawskim domem.
Pierwotny kościół murowany zlokalizowano w południowej stronie założenia klasztornego i wzniesiono w latach 1664–68. Po wybudowaniu nowej świątyni budynek został zaadaptowany na potrzeby wewnętrzne klasztoru.

 

Obecny kościół stojący przy Krakowskim Przedmieściu 34 wznoszony był etapami w latach 1727–1764. Autorstwo projektu wciąż pozostaje kwestią sporną – archiwalnie poświadczonymi architektami budowy są Karol Bay i Jakub Fontana, a wystrój rzeźbiarsko-stiukowy, w tym słynną ambonę w kształcie łodzi, wykonał warsztat Jana Jerzego Plerscha. Kościół wraz z całym założeniem klasztornym jako jeden z nielicznych w Warszawie, przetrwał II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie.  W latach 50. XX w. przeprowadzono remont generalny świątyni.

 

Kompleksowe remonty elewacji
W latach 2005-2006 został wyremontowany dach. Natomiast w 2009 r. przeprowadzono konserwację fasady kościoła – jednej z piękniejszych barokowych elewacji w Polsce. Z uwagi na jej ogromne walory artystyczne i wyjątkową wartość historyczną, Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o udzieleniu stuprocentowej dotacji na te prace w wysokości 2 mln 290 tys. zł.

 

Na podstawie wnikliwych badań stratygraficznych i laboratoryjnych, które wówczas przeprowadzono, dobrano kolorystykę barwionego w masie wapienno-piaskowego tynku, wzorowaną na pierwotnym opracowaniu barwnym. Zarówno wypracowaną kolorystykę, jak i doświadczenia z tego remontu, wykorzystano w dalszych pracach przy pozostałych elewacjach.

 

W 2015 r. wizytki otrzymały dotację w wysokości ponad 95 tys. zł na konserwację zabytkowych organów. Rok później w kościele odnowiono chór i pomieszczenia przyległe, szafę organową i wymieniono instalację elektryczną za dotację w wysokości ponad 385 tys. zł.

 

W latach 2017–2018 wrócono do przerwanych na kilka lat murarskich prac remontowych w kościele. W tym okresie wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej i bocznych wraz z wykonaniem izolacji fundamentów.  Prace te, jak i wszystkie poprzednie, były wspierane finansowo przez stolicę dotacjami w łącznej wysokości ponad 516 tys. zł. Remont wykonany w 2019 r. był kontynuacją poprzednich prac
Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim udało się ocalić wszystkie elewacje kościoła i przywrócić ich piękno. Na remont czekają elewacje zespołu klasztornego, spichrza i muru oporowego od strony ulicy Karowej.