null

Kościół przy ul. Grójeckiej 38 – remont elewacji wieży

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Wkrótce rozpocznie się ostatni etap konserwacji elewacji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Grójeckiej 38. Dzięki pracom prowadzonym od kilku lat, świątynia w sąsiedztwie pl. Narutowicza, odzyska dawną świetność.

Kościół NPM przy ul. Grójeckiej z czerwonej cegły z wysoka wieżą.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Grójeckiej 38.

 

 

Od pięciu lat właściciel obiektu, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła, prowadzi zakrojony na szeroką skalę remont. Pracom konserwatorskim poddawane są poszczególne elewacje i częściowo dachy. Prace podzielone są na etapy roczne ze względu na bardzo wysokie koszty robót. W tym roku odnawiana będzie elewacja reprezentacyjnej i charakterystycznej wieży kościoła.

Podczas prac powierzchnie ceglanego muru zostaną oczyszczone ze szkodliwych, czarnych, korozyjnych nawarstwień. Konserwatorzy przeprowadzą także zabiegi niszczące glony i drobnoustroje. Usuną wtórne zaprawy cementowe oraz uzupełnią ubytki cegieł, kształtek ceramicznych i fug. Wzmocnieniu poddane będą silnie zniszczone cegły i kamienne detale architektoniczne. Planowana jest również wymiana zużytych miedzianych obróbek blacharskich.

Koszt konserwacji części kościelnej wieży, której dotyczy dofinansowanie, wynosi 400 251 zł, a wsparcie udzielone w formie dotacji przez m.st. Warszawy to prawie 50 % kosztów tj. 200 000 zł. Według planu renowacja całej fasady zostanie zakończona w końcu października 2022 roku.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP to neoromańska świątynia wzniesiona w latach 1909-39 wg projektu Oskara Sosnowskiego. Jest właściwie niedokończona, bowiem brakuje hełmu na wieży. Ceglane elewacje z piaskowcowymi detalami noszą ślady licznych uszkodzeń spowodowanych ostrzałem i pożarami podczas II wojny światowej.
 

Kościół NPM przy ul. Grójeckiej z czerwonej cegły z wysoka wieżą.
Zobacz galerię (2 zdjęć />)
Ceglana wieża kościoła przy ul. Grójeckiej 38.