null

Kościół przy pl. Grzybowskim odzyskuje świetność

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kościół przy pl. Grzybowskim odzyskuje świetność. Fot. BSKz
Kościół przy pl. Grzybowskim odzyskuje świetność. Fot. BSKz

 

Zbudowany został według projektu Henryka Marconiego w latach 1861-1893 w stylu neoklasycznym, na planie krzyża łacińskiego. Kościół jest największą zbytkową świątynią stolicy. W latach 2019-2020, dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy, prowadzono w nim prace konserwatorskie i roboty budowlane. Miasto na ten cel przekazało blisko 680 tys. zł.

Prace we wnętrzu i przy ołtarzach

Podczas prac konserwatorskich wykonanych w 2019 r. przeprowadzono prace restauratorskie transeptu (poprzeczna nawa położona między prezbiterium a resztą budynku) i nawy zachodniej kościoła. Konserwatorzy pracowali przy ścianach i sklepieniu, cokołach, kopule, posadzkach oraz portalach, kapitelach i obramieniach okiennych. Wszystkie te elementy oczyścili i odgrzybili. Zespolili sypiące się tynki a następnie je wzmocnili, w niektórych miejscach założyli kity i uzupełnienia. Na koniec konserwowane powierzchnie pomalowali.

Oprócz robót przy ścianach konserwację przeszły również elementy zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła. Odnowiono dwa ołtarze boczne - św. Antoniego i Chrystusa Błogosławiącego Świat. Wcześniejsze prace prowadzono przy fundamentach budowli i w kościele dolnym.
Prace zostały zakończone i efekty rewaloryzacji wnętrza świątyni można już oglądać.

Kościół na terenie getta

Kościół Wszystkich Świętych odegrał szczególną rolę w tragicznych losach stolicy. Podczas II wojny światowej znajdował się na terenie getta i stał się ośrodkiem pomocy Żydom, gdzie organizowano między innymi przerzuty ludzi na stronę aryjską. Uległ poważnym zniszczeniom podczas powstania warszawskiego. Po wojnie został odbudowany (niektóre prace zakończono dopiero w latach 70. XX w.), a w miejsce zniszczonych ołtarzy zawieszono obrazy autorstwa Michała Willmana. 

Sklepienie kościoła z okrągłym oknem
Zobacz galerię (14 zdjęć)
Sklepienie kościoła ze złotymi dekoracjami
Duże okno w sklepieniu kościoła
Duże okno w sklepieniu kościoła, po wykonaniu prac konserwatorskich
Ołtarz Chrystusa Błogosławiącego Świat po konserwacji. Fot. BSKZ
Ołtarz boczny z obrazem św. Antoniego
Ołtarz boczny z obrazem św. Antoniego w złotej ramie
Jasne sklepienie kościoła z szarymi, geometrycznymi dekoracjami
Jasne sklepienie kościoła z szarymi, geometrycznymi dekoracjami
Detal kolumny w postaci liści
Bardzo bogato udekorowany fragment ściany kościoła z balkonem
Wnętrze kościoła, w drugim planie widoczne rusztowania
Widok kościoła, z dwoma wieżami, brudną, żółtawą elewacją