null

Kontrowersyjne dziedzictwo – konferencja

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W środę, 31 stycznia, o godz., 12.00, zapraszamy do udziału online w konferencji pn.: „Kontrowersyjne dziedzictwo”, poświęconej tematyce zagrożonych zabytków oraz ochronie dziedzictwa kulturowego w kontekście działań wojennych oraz związanych z dekomunizacją i dekolonizacją.

Wiedza i doświadczenie uczestników zapewnią najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, w której będziemy mówić o niszczeniu, ale też demontażu obiektów historycznych, funkcjonowaniu muzeów historii totalitarnej oraz innowacyjnym podejściu w dziedzinie ochrony dziedzictwa w erze cyfrowej. 

Konferencja skupi się na przyszłości dziedzictwa kulturowego, stawiając pytania dotyczące sprzecznych wspomnień i negatywnych kontekstów historycznych. W każdym ukraińskim mieście znajdują się ślady obecności okupanta, bez względu na to, czy była to carska Rosja, czy późniejszy ZSRR. Jednak historia Ukrainy pozostaje ukraińska, niezależnie od formy pomników czy dekoracji fasad budynków. Wspólnie rozważymy zagadnienia i sformułujemy wnioski i sugestie, które mogą pomóc rozwiązać problemy oraz rozpocząć owocny dialog w celu poprawy w obszarze zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Tematy konferencji:

1. Trudna pamięć, czyli dekomunizacja i dekolonizacja przestrzeni. 
2. Różne koncepcje muzeów, a ochrona kontrowersyjnego dziedzictwa. 
3. Prawne sposoby ochrony obiektów historycznych pozbawionych statusu zabytku 
4.Zabezpieczenie i konserwacja historycznych obiektów z okresu okupacji rosyjskiej  i radzieckiej w czasie działań wojennych .

Po wystąpieniach prelegentów serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji. 

Data i czas wydarzenia: 31 stycznia 2024 r., godz. 12.00 (czas warszawski) i godz.13.00 (czas kijowski). 
Języki konferencji: ukraiński, polski (tłumaczenie symultaniczne). 

Organizator: Dom Odbudowy Ukrainy (DOU), wsparcie techniczne Zodiak Warszawski Pawilon Architektury. 

Konferencja odbędzie się online na platformie ZOOM 
  

Dodatkowe informacje dotyczące spotkań DOU, które stanowiły fundament konferencji, dostępne są pod poniższymi linkami: 

Niechciane dziedzictwo
 

Niechciane dziedzictwo – dyskusja
  

Cпірна cпадщина 

Запрошуємо Вас взяти участь у конференції "Cпірна спадщина", присвяченій збереженню пам'яток, які перебувають під загрозою, захисту культурної спадщини в контексті декомунізаційних та деколонізаційних процесів під час воєнного конфлікту. 

Знання та досвід експертів з різних галузей гарантують багаторівневу дискусію, під час якої будемо обговорювати не лише руйнування, а й демонтаж історичних об'єктів, функціонування музеїв тоталітарної історії та інноваційні підходи до збереження спадщини в цифрову епоху. 

Мета конференції - сфокусуватися на майбутньому культурної спадщини та висвітлити питання збереження пам'яток із негативним історичним контекстом. В усіх містах України присутні сліди окупаційної влади з різних історичних періодів, чи то була Російська імперія, чи пізніше – СРСР, проте історія країни залишається українською, незалежно від форми пам'ятників чи оздоблення фасадів будівель. 
Спільні висновки та пропозиції, які виникнуть під час конференції, сприятимуть початку плідного діалогу для поліпшення системи охорони культурної спадщини в Україні. 

Теми конференції: 
I. Складна пам’ять, декомунізація та деколонізація простору 
II. Різні концепції музеїв та охорона спірної культурної спадщини 
III. Правові способи захисту історичних об’єктів без статусу пам'ятки 
IV. Охорона/реставрація історичних об’єктів періоду російської/радянської окупації в період сучасної війни 

Після виступів спікерів запрошуємо учасників до дискусії.

 
Дата і час: 31.01.2024, о 13:00 (за Києвом)/ 12:00 (за Варшавою) 
Мови конференції: українська, польська (синхронний переклад) 
Організатор: Dom Odbudowy Ukrainy, технічна підтримка - Zodiak Warszawski Pawilon Architektury 

Конференція відбудеться онлайн на платформі ZOOM 

Додаємо посилання на попередні зустрічі ДОУ присвячені цій тематиці: 

Небажана спадщина
 
  
Небажана спадщина, дискусія