null

Konserwator na Politechnice

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Kampus Politechniki Warszawskiej (założonej w 1915 r.) mieści się przy kilku ulicach Śródmieścia. Obiekty należące do uczelni położone są w kwartale ulic: Koszykowej, Nowowiejskiej, al. Armii Ludowej i Pola Mokotowskiego. W warsztatach, którym celem było przekształcenie terenów i budynków kampusu, uczestniczyli przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Na stole makieta z budynkami w koło stoją ludzie.

Otwarte warsztaty projektowe ”nasz.kampus.pw” w formule cherrette odbywały się od 11 do 15 marca. Były one prowadzone na bazie wcześniejszego rozpoznania stanu istniejącego, analiz urbanistycznych, wizji terenowych, rozmów z ekspertami oraz makiety. W pracach, przy wsparciu ekspertów, wzięli udział wykładowcy, pracownicy, studenci oraz mieszkańcy. 

Budynki Politechniki prawem chronione

Budynki Politechniki Warszawskiej w większej części są wpisane do rejestru zabytków, ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Dlatego obecność przedstawicieli BSKZ była oczywista. Na zaproszenie dziekana Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego w warsztatach udział wzięła Sylwia Brzezińska, zastępczyni dyrektora BSKZ oraz pracownicy. 

Jednym z ważniejszych tematów podczas warsztatów była ochrona obiektów zabytkowych, wartości kulturowych oraz dopuszczalnego zakresu interwencji w historyczną tkankę. 
Podczas spotkania przedstawiciele BSKZ zwrócili uwagę na konieczność zachowania czytelności osi Stanisławowskiej - założenia urbanistycznego z XVIII w. wpisanego do rejestru zabytków. Kolejnym tematem była modernizacja i dostosowanie obiektów historycznych do zmian klimatycznych. 

To nie koniec prac

Marcowe warsztaty były częścią większego projektu sukcesywnie opracowywanego od października 2023 roku. Zakończy się on w listopadzie 2024 r. publikacją strategii rozwoju kampusu Politechniki Warszawskiej. W następnych miesiącach BSKZ również będzie brało udział w opiniowaniu rozwiązań dla opracowanych koncepcji oraz poszczególnych obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Tabela
Zobacz galerię (4 zdjęć />)
Makieta z budynkami.
Na stole makieta z budynkami w koło stoją ludzie.