null

Konserwacja detalu kamiennego w kościele sakramentek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kościół św. Kazimierza (sakramentek) zbudowany w latach 1688-1692 według projektu Tylmana z Gameren to jedna z pereł architektury baroku. Niedawno zakończył się kolejny etap remontu współfinansowanego z budżetu miasta. Tym razem prace konserwatorskie dotyczyły elementów kamiennych wystroju architektonicznego elewacji kościoła.

Sakramentki cokół po konserwacji.

Świątynia stojąca przy rynku Nowego Miasta została ufundowana przez królową Marię Kazimierę Sobieską jako wotum za zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Kościół został zniszczony w 1944 roku i odbudowany po wojnie w latach 1948-1952. W trakcie powojennej odbudowy wszystkie zachowane, nawet najmniejsze, autentyczne fragmenty piaskowca zostały wbudowane w strukturę budynku. W trakcie prac położono specjalny nacisk na zachowanie i utrwalenie autentyzmu zabytku.

Kamień był brudny i skorodowany

Od kilku lat świątynia jest sukcesywnie remontowana. Tegoroczne prace skupiły się na elementach kamiennych. Pod wpływem zanieczyszczenia środowiska i wilgoci największej destrukcji uległy elementy elewacji wykonane z piaskowca – bazy i głowice pilastrów oraz sterczyny nad tympanonami i cokół budowli. Kamień pokrył się grubą warstwą ciemnej patyny, która miejscami odspajała się odsłaniając skorodowaną, spudrowaną strukturę. Nieprawidłowe zabezpieczenie piaskowca pokostem w trakcie powojennej odbudowy spowodowało mikrobiologiczne zmiany w jego powierzchni i strukturze. 

Elementy kamienne wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej. Najbardziej zniszczone fragmenty piaskowca wykuto i zrekonstruowano wykorzystując odpowiednio dobrany kamień. Pozostała powierzchnia została oczyszczona, wzmocniona i zabezpieczona. Zakończony remont obejmował także konserwację kamiennego portalu marmurowej tablicy inskrypcyjnej i wykonanego w narzucie putta zdobiącego zwieńczenie portalu nad głównym wejściem do kościoła. Dotacja miasta na ten remont wyniosła 183 tys. zł.

Kościół z kopułą.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Głowa aniołka przed i po konserwacji.
Portal kamienny i putto nad drzwiami.
Kamienna okładzina.
Kamienna okładzina na elewacji.