null

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ilustracja_do_artykuluw.jpg

Organizacje pozarządowe chcące uczestniczyć w otwartych konkursach nt. dziedzictwa Warszawy i jej zabytków, mają już niewiele czasu. Termin składania ofert pierwszego zadania upływa 18 stycznia, a następnych 1 i 15 lutego. Zapraszamy.

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021. Kwota przeznaczona na realizację zadań konkursowych to 300 000 zł.

 

Zadania konkursowe:

 

1.    Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy.
Termin składania ofert: 18 stycznia.

 

Zadanie polega na opracowaniu publikacji w postaci poradnika lub przewodnika nt. zachowania dziedzictwa kulturowego następujących rejonów Warszawy: Osiedle Boernerowo, Saska Kępa, Osiedle Praga I i Praga II, Osiedle Przyjaźń, Bielany, Rembertów oraz Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Poradnik może także poruszać zagadnienia konserwatorskie takie jak: powojenny modernizm Warszawy, architektura drewniana Warszawy, architektura socrealistyczna Warszawy.
Niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższym linku:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/publikacja-w-zakresie-ochrony-i-opieki-nad-zabytkami-warszawy-otwarty-konkurs-ofe-1

2.    Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy.
Termin składania ofert: 1 lutego

 

Rezultatem tego zadania mogą być wszelkie projekty popularyzujące wiedzę o historii, architekturze i dziedzictwie kulturowym Warszawy, skierowane do różnych grup wiekowych. Do konkursu można zgłosić warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, seminaria (wskazane w wersji on-line), aplikacje, gry miejskie, wystawy, filmy oraz inne wydarzenia oparte na oryginalnych pomysłach.
Link do ogłoszenia konkursowego:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-w-zakresie-ochrony-zabytk-w-warszawy-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany

3.    Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych.
Termin składania ofert: 15 lutego

 

Głównym celem tego konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o pracowniach artystycznych, w tym Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych. Konkurs obejmuje także inne miejsca pracy warszawskich twórców. Konkurs ma na celu rozpoznanie, propagowanie oraz ożywienie tych miejsc, a także ochronę i opiekę nad nimi.
Niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższym linku:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/popularyzacja-warszawskich-pracowni-artystycznych-otwarty-konkurs-ofert-przeprowa-0