null

Konkursy dla NGO. Poznamy pracownie artystyczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki konkursom jakie dla organizacji pozarządowych rozpisało m.st. Warszawa zbiory kilku warszawskich pracowni artystycznych zostaną zinwentaryzowane. Twórczość tworzących w nich artystów będzie rozpropagowana, a warszawiacy będą mogli obejrzeć zgromadzone w nich dzieła sztuki.

Pracownie w sieci IV - Fundacja Contemporary Lynx

Dyskusje z artystami w ich pracowniach, teksty o twórcach, sesje fotograficzne, kwerendy – to zakres działań zgłoszonych przez fundację, która będzie kontynuować temat Pracowni w sieci po raz czwarty.  
Wiele historycznych pracowni artystycznych w Warszawie odchodzi w zapomnienie z powodu niemożności samodzielnej promocji. Część z nich jest nierozpoznawalna a przecież stanowią dorobek i dziedzictwo kulturowe stolicy. To one szczególnie zasługują na ochronę, opiekę i wsparcie. 

Fundacja Contemporary Lynx opublikuje artykuły o: technikach konserwatorskich wykorzystywanych przy zbiorach pracowni Gosławskich oraz o pracowniach Edwarda Dwurnika, Stanisława Tworzydło i Alicji Bielawskiej. Opublikuje także wywiad z przedstawicielem zespołu Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Wszystkie artykuły w wersji on-line ukażą się w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 

Wzmocnienie potencjału warszawskich pracowni artystycznych - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. 

Celem zadania będzie inwentaryzacja około 550 obiektów z dwóch pracowni artystycznych: Jacka Müldner-Nieckowskiego oraz Jerzego Jarnuszkiewicza.

Obu artystów łączy udział w powojennej odbudowie stolicy oraz to, że obie pracownie mieszczą się na Starym Mieście.

Inwentaryzacja w pracowni im. Jacka Müldner-Nieckowskiego dotyczyć będzie medalionów, obrazów i rzeźb. Natomiast w pracowni Jarnuszkiewiczów prace obejmą wybrany zbiór gipsowych modeli do medali, stanowiący część całej kolekcji zgromadzonej w pracowni. 

Dodatkowo w pracowniach odbędą się wykłady. Odbędą się też spotkania dla osób niewidomych. Związku z tym wykonane zostaną odlewy wybranych, delikatnych dzieł sztuki, których zwiedzający będą mogli doświadczyć poprzez dotyk.
We współpracy z opiekunkami obu miejsc zorganizowane zostaną wystawy twórczości artystów obecnie działających w tych pracowniach. Trwałym owocem tych wydarzeń będą drukowane katalogi wystaw.

Muzyczne spotkania w historycznych pracowniach artystycznych - Warszawskie Towarzystwo Sceniczne Dialogi. Druga edycja

Zadanie będzie kontynuacją projektu, który odbył się między wrześniem a grudniem 2022 roku. Tym razem spotkania, czyli koncerty i oprowadzania kuratorskie, odbędą się w siedmiu pracowniach.

Będą one rejestrowane i udostępniane na żywo w mediach społecznościowych organizatora i partnerów. 

Muzyczne spotkania odbędą się w:
- pracowni scenograficznej Małgorzaty Treutler;
- pracowni rzeźbiarskiej Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej;
- pracowni Barbary Pisarczyk-Niezgody; 
- pracowni rzeźbiarskiej Zbigniewa Maleszewskiego;
- pracowni malarsko-literackiej Ludmiły Murawskiej-Péju;
- pracowni artystycznej Leokadii i Jana Bohdana Chmielewskich; 
- pracowni rzeźbiarskiej Magdaleny Abakanowicz.

Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta - Fundacja Promuzeum

Zadanie będzie kontynuacją projektu z 2022 r., które polegało na dokumentowaniu zbiorów zgromadzonych w pracowni Zbigniewa Maleszewskiego oraz rodziny Januszkiewiczów.

W pracowni Z. Maleszewskiego:
- zostanie opracowana inwentaryzacja wnętrz pracowni oraz renowacja części ruchomego wyposażenia pracowni. 

W pracowni Jarnuszkiewiczów: 
-  zostanie opracowana i wykonana druga część katalogu promującego eksponowaną kolekcję ekslibrisów z lat 70. i 80. XX w. 

W pracowniach odbędą się także wizyty studyjne, pokazy zbiorów oraz prezentacje multimedialne.

Wnętrze pracowni z kolumną.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Abstrakcyjna rzeźba autorstwa Z. Maleszewskiego. Fot. Fundacja Promuzeum
Exlibris z twarzą mężczyzny, autorstwa J. Jarnuszkiewicza. Fot. Fundacja Promuzeum
Exlibris kwiaty, autorstwa J. Jarnuszkiewicza. Fot. Fundacja Promuzeum.
Exlibris z wizerunkiem konia autorstwa J. Jarnuszkiewicz. Fot. Fundacja Promuzeum