null

Konkursy dla NGO-ów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Baner z napisem konkursy dla NGO-ów

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w trzech konkursach w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

1.    Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy

Efektem zadania jest publikacja w postaci poradnika dotycząca ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy. Publikacja powinna odnosić się do zachowania dziedzictwa kulturowego historycznych rejonów Warszawy, w tym m.in.: Starego i Nowego Miasta, Traktu Królewskiego, Woli, Ochoty, Pragi-Południe (z wyłączeniem Saskiej Kępy), Bielan, Włoch bądź do zagadnień konserwatorskich, tj.: architektury odbudowy (lata 40.-50.), powojennych wnętrz i dekoracji, architektury modernistycznej, warszawskich kamienic przełomu XIX i XX wieku, konserwacji historycznych elewacji, np. tynkowanych, kamiennych, ceramicznych.
Środki przeznaczone na realizację tego zadania to 130 000 zł.

Wnioski prosimy składać do 19 stycznia 2024 roku.
Szczegółowe informacje.

2.    Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy

Przedmiotem konkursu jest realizacja działań w zakresie ochrony zabytków w Warszawie, popularyzacji wiedzy oraz działań edukacyjnych takich jak spacer, aplikacja, gra miejska, warsztat, szkolenie, wykład, konferencja, seminarium, dokumentacja, wystawa, film, inne wydarzenia lub działania oparte na oryginalnym pomyśle. Liczymy na oferty skierowane do wszystkich zainteresowanych zabytkami, historią i dziedzictwem kulturowym Warszawy
Środki przeznaczone na realizację zadania to 190 000 zł.

Wnioski prosimy składać do 29 stycznia 2024 roku.
Więcej informacji.

3.    Wzmocnienie potencjału warszawskich pracowni artystycznych

Efektem zadania jest:
-    promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o historycznych warszawskich pracowniach artystycznych, w tym znajdujących się na liście Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych oraz innych miejscach pracy twórców znajdujących się na terenie m. st. Warszawy,
-    rozpoznanie, propagowanie oraz ożywienie historycznych miejsc pracy twórczej,
-    ochrona i opieka nad tymi miejscami, wspieranie ich użytkowników w działaniach na rzecz udostępnienia, rozpoznania, propagowania i ożywienia historycznych miejsc pracy twórczej,
-    uporządkowanie, dokumentacja, inwentaryzacja, zabezpieczenie i  utrwalenie spuścizny artystycznej zgromadzonej w warszawskich pracowniach  i warsztatach artystycznych,
-    budowanie dobrych relacji środowiskowych wokół historycznych pracowni artystycznych,
-    podkreślenie wartości pracowni, jako ważnego elementu tożsamości kulturowej Warszawy,
-    rozwijanie wiedzy o artystach, którzy tworzyli lub tworzą w warszawskich pracowniach artystycznych, o ich pracach i działalności,
-    zachęcenie warszawiaków do poznania artystów, metod i miejsc ich pracy.
Środki przeznaczone na realizację zadania to 180 000 zł.

Wnioski prosimy składać do 15 lutego 2024 roku.
Szczegółowe informacje.