null

Konkurs "Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych" – przydatne informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przeprowadziło dwie wideokonferencje dotyczące trwającego naboru ofert zadania pt: „Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych”

W związku z pilotażowym charakterem powyższego zadania, konferencje te miały na celu przybliżenie zagadnienia warszawskich pracowni historycznych oraz ich wsparcia w zakresie upowszechniania wiedzy o miejscach pracy twórczej wśród warszawiaków.

 

W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, pragnących stanąć do konkursu, natomiast 2 kwietnia br. w wideokonferencji wzięli udział użytkownicy pracowni artystycznych, zainteresowani współpracą z NGO przy tworzeniu projektów konkursowych. Na spotkaniach zostały zgłoszone uwagi dotyczące planowanych projektów konkursowych oraz padło szereg pytań dotyczących realizacji ofert konkursowych. Odpowiedzi na nie oraz podjęte podczas spotkań ustalenia, prezentujemy Państwu w notatkach (w załączeniu).

 

Efektem spotkań było też stworzenie tabeli, zawierającej wykaz pracowni artystycznych, zainteresowanych uczestnictwem w konkursie. W tabeli znajdą Państwo informacje na temat potrzeb dotyczących funkcjonowania konkretnych pracowni, a także kontakty do osób reprezentujących miejsca pracy twórczej.

 

Przedstawicieli pracowni artystycznych, którzy są zainteresowani współpracą przy tworzeniu projektów konkursowych prosimy o kontakt mailowy: jchmurska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 33 684.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, w szczególności informacji w zakładce "Pracownie artystyczne"

http://zabytki.um.warszawa.pl/category/slownik/pracownie-artystyczne

Załączniki: