null

Konkurs na pomnik Gabriela Narutowicza rozstrzygnięty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poniżej publikujemy wyniki konkursu na pomnik prezydenta Gabriela Narutowicza, jaki stanie na placu jego imienia na Ochocie. Sąd konkursowy, który obradował 9 marca, przyznał dwie nagrody spośród czterech nadesłanych prac.

Grafika przestawiająca planszę konkursową
Pierwsze miejsce, plansza 1

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

I nagroda

Najwyżej oceniono pracę autorstwa Granity Skwara Group s.c. Mariusz Skwara, Sebastian Skwara, Monika Lewandowska Zabrodzie i Piotr Kudelski Wieliszew. Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pracę uznano za najlepszą ze względu na wartości artystyczne. Zaproponowana prosta, czytelna forma umiejętnie eksponuje walory artystyczne rzeźby Edwarda Wittiga. Półkoliście usytuowane wokół popiersia pylony/płyty harmonijnie wpiszą się w przestrzeń przebudowanego placu, podkreślając centralny punkt kompozycji i główny element pomnika – popiersie na nowym cokole.

Motyw pylonów/płyt kojarzący się z kolumnadą nawiązuje do stylistki dwudziestolecia międzywojennego, chociaż zastosowane reliefy przedstawiające maskę pośmiertną wzbudziły dyskusję wśród jury konkursowego. Koncepcja w znacznym stopniu odpowiada wytycznym Zamawiającego wskazanym w regulaminie konkursu. Praca zawierała też wszystkie elementy określone w rozdziale IV ust. 3 regulaminu.

Sąd konkursowy zalecił:
1.    Wykonanie makietyzacji projektu, w celu dostosowania wysokości cokołu dla właściwej ekspozycji rzeźby oraz podkreślenia walorów artystycznych popiersia. 
2.    Podkreślenie edukacyjnej funkcji założenia poprzez wykorzystanie pylonów dla wprowadzenia inskrypcji wskazujących na zasługi i osiągnięcia Gabriela Narutowicza jako naukowca, inżyniera i polityka.
3.    Analizę zaproponowanych nasadzeń pod względem atrakcyjności w różnych porach roku.
4.    Uwzględnienie rozwiązań zapewniających dostępność dla osób o ograniczonej percepcji.

II nagroda 
 
Drugą nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymała praca autorstwa inż. arch. Tomasza Janko i mgr inż. arch. Grzegorza Wróbla Warszawa. 
Uwagę sądu konkursowego zwróciła wyważona forma pomnika. Projekt jest prostą geometryczną formą, utworzoną przez dwa prostopadłościany wykonane z cortenu osadzonego na lekkim stelażu. Tworzą one cokół i tło dla popiersia Gabriela Narutowicza, a jednocześnie zawierają w sobie miejsce na ekspozycję poświęconą Narutowiczowi. Jury zwróciło uwagę na walory edukacyjne projektu. Przemyślana forma iluminacji daje możliwość kontemplowania pomnika po zmroku.

W ocenie sądu zastosowany materiał – corten za mocno kontrastuje z architekturą i otoczeniem placu Narutowicza oraz kojarzy się z architekturą przemysłową. Ponadto jury zwróciło uwagę na trudność utrzymania tego materiału w warunkach miejskich, czyszczenia z aktów wandalizmu np. w postaci graffiti oraz zabezpieczenia samego obiektu przed takimi aktami, z uwagi na formę. Praca nie była też kompletna - nie wskazywała doboru gatunków roślin do nasadzeń.

Sąd konkursowy nie przyznał trzeciej nagrody ani wyróżnień. 


 

Plansza z projektem pomnika.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Plansza z projektem pomnika.
Plansza projektem pomnika I miejsce
Plansza projektem pomnika
Pierwsze miejsce.