null

Konferencja kolorystyki fasad

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Publikacja BSKZ - materiały pokonferencyjne
Publikacja BSKZ - materiały pokonferencyjne

Konferencja konserwatorska „Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwatorstwo”

Od 2006 r. w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie realizowany jest projekt „Kolorystyka Traktu Królewskiego”. Program ten ma na celu zdobycie wiedzy o historii koloru i weryfikację kolorystyki fasad w tych przypadkach, gdy badania konserwatorskie wykażą istnienie oryginalnego tynku z warstwą malarską i kolejne nawarstwienia. W ramach programu prowadzone są także badania powłok malarskich elewacji zabytków architektury, przy których trwają prace konserwatorskie. W wyniku ostatnich badań, odtworzono oryginalną kolorystykę kilku obiektów zabytkowych, co wzbudziło duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję w mediach i środowisku naukowym.

We wrześniu 2010 r. obchodzono 30. rocznica wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warszawska Starówka została wpisana „jako wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego”. W trakcie odbudowy staromiejskie kamienice otrzymały współczesny, barwny wystrój. Jubileusz wpisu na Listę UNESCO, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy uczciło międzynarodową konferencją konserwatorską pod hasłem: „Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwatorstwo”. Pierwsza część miała na celu zaprezentowanie tendencji kolorystycznych w architekturze w poszczególnych epokach historycznych. Druga część była poświęcona metodyce badań konserwatorskich i prezentacji ich wyników.

Konferencja odbyła się w dniach 22–24 września 2010r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy. Pierwsza przygotowana pod patronatem Niemieckiego Werkbundu z Berlina i Senatu Miasta Berlina: „Bruno Taut, Mistrz Kolorowej Architektury Berlina oraz Modernistyczne Osiedla Mieszkaniowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Oficjalne otwarcie wystaw nastąpiło 22.09.2010r. w Gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie. Tematyka i charakter wystaw były doskonałą oprawą plastyczną i merytoryczną dla konferencji, podkreślając jednocześnie znaczenie współpracy kulturalnej Warszawy i Berlina. Druga wystawa: „Archiwa Pamięci. Stare Miasto w Warszawie w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej”, prezentowała wybór unikalnych rysunków pomiarowych i fotografii sprzed 1939r., inwentaryzacji zniszczeń po 1945r. oraz projektów odbudowy zabytków Starego Miasta – między innymi prof. Jana Zachwatowicza – przechowywanych w Zbiorach Naukowych Zakładu Architektury Polskiej wspomnianej uczelni. Wystawę można było obejrzeć na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego.

Organizatorem wydarzenia był Stołeczny Konserwator Zabytków

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Konserwatora Miasta Berlinia, Zamek Królewski w Warszawie

Patronat: Generalny Konserator Zabytków, Prezydent m.st. Warszawy, Polski Komitet ds. UNESCO

 

Uczestnicy konferencji konserwatorskiej
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Uczestnicy konferencji konserwatorskiej
Uczestnicy konferencji konserwatorskiej
Wystawa towarzysząca konferencji na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie
Wystawa towarzysząca konferencji na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie
Wystawa towarzysząca konferencji na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie